Nieuws

Women’s Golf naar volgende fase

In 2022 was Spandersbosch één van de tien golfverenigingen die meededen aan een pilot Women’s Golf vanuit de NGF/NVG. De pilot was dermate succesvol, dat besloten is om in 2023 door te gaan. In 2022 werd de campagne ondersteund met een facebookcampagne vanuit de NGF. In het voorjaar van 2023 hebben we een eigen online campagne ontwikkeld. Deze leidde tot ruim 100 reacties. Veel meer vrouwen wilden (weer) starten met golf dan we aankonden.

Waarom is meer aandacht voor Women’s golf goed voor de vereniging, vraag je je misschien af. Hoe komt het dat het programma zo succesvol is geworden? Kunnen we die succesfactoren op andere fronten inzetten? Jazeker, denken wij. We hebben erg veel geleerd van deze aanpak, waardoor we die breder kunnen toepassen in het belang van de gehele vereniging.

Cijfers

Veel vrouwen hebben aan het programma deelgenomen. De eerste lichting bestond uit 21 vrouwen, de tweede 33. De gemiddelde leeftijd was resp. 46 en 52. Ongeveer 79% gaat een lidmaatschapsvorm aan, waardoor het programma bijdraagt aan verjonging van de club. Er staan nog veel vrouwen op de wachtlijst, die in september kunnen instromen in het programma. Veel van deze vrouwen hebben (jonge) kinderen. Veel van deze kinderen gaan meedoen aan het introductieprogramma voor de jeugd.  Dat maakt het programma tot een belangrijk instrument om nieuwe leden te werven. Daarbij zetten we ook online marketing in. Ongeveer 60% van de ruim 100 geïnteresseerde vrouwen kwam via Instagram, ongeveer 40% via Facebook. Veel leden zitten niet op social media, blijkt uit een recent onderzoek Sportief Beleid. Maar nieuwe doelgroepen dus wel!

Vriendschap

Een belangrijke winst van het programma is ook dat het verbondenheid stimuleert. Er vloeien vriendschappen uit voort. De deelnemers stralen enthousiasme uit. Dat komt omdat in het programma heel nadrukkelijk een sociaal element is ingebouwd. De vrouwen drinken voor de lessen beginnen eerst een kopje koffie met iets lekkers erbij in de brasserie. De activator vangt ze op, zorgt dat iedereen elkaar goed leert kennen en is er voor alle vragen die je niet aan een pro stelt. Heel gechargeerd: als mannen drie keer hebben gegolfd, vinden ze dat ze kunnen golfen. Vrouwen blijven lang onzeker of ze wel goed genoeg zijn om de baan op te kunnen, laat staan om mee te doen met een event. In de veilige omgeving van het Women’s Golf-programma krijgen ze zelfvertrouwen en worden ze geënthousiasmeerd om door te gaan. Mee te doen aan de events die Spandersbosch organiseert of uitjes naar een andere baan.

Drie stappen

Het programma kende een langzame start, wat positief was, want daardoor konden we het goed opbouwen en leren van gemaakte fouten. Pro’s, activators en vereniging werkten samen om er een succes van te maken. Daardoor droeg het programma ook bij aan de samenwerking tussen golfschool en vereniging. Die smaakt naar meer. Voor het komend seizoen worden nieuwe programma’s ontwikkeld voor specifieke doelgroepen: voor de jeugd en voor bestaande leden gericht op Samen Trainen, Samen Spelen. Het Women’s Golf programma wordt verder uitgebouwd in een programma waarbij vrouwen stapsgewijs steeds meer zelfstandig hun weg gaan vinden in de golfwereld. In fase I maken ze (opnieuw) kennis met de golfsport en acteren ze in hun eigen groep. In fase II slaan ze hun vleugels verder uit en gaan ze meedoen aan events, en ook aan regelavonden of andere nuttige zaken die vanuit de vereniging georganiseerd worden. In fase III gaat het om het verder verlagen van de handicap en voor sommigen misschien wel om het meedoen aan de competitie.

De Women's Day tijdens de Golfweek was een actie van het Women's Golf-team én de wedstrijdcommissie van de Damesdag

Integratie

Als het goed is, zullen vrouwen uit het Women’s Golf-programma steeds meer integreren in de vereniging. De Women’s Day tijdens de Golfweek was een mooie eerste stap. Daarbij past ook dat ieder lid van de vereniging weet wat Women’s golf is en waarom dat belangrijk is. Om over een aantal jaren ook nog relevant te zijn, is het nodig om te verjongen. Nieuwe mensen brengen nieuwe dynamiek met zich mee, die we hard nodig hebben. Daarbij past ook een coulante houding tegenover beginners. Sommige ervaren golfers lijken wel eens te zijn vergeten, dat ze zelf ook ooit 11 slagen over een par 4 deden. Geef beginners een beetje de ruimte – zeker op de Crailoobaan. Zit niet te drukken op de teebox. Beginnende golfers worden gestimuleerd om Happy Golf te spelen. Plezier in golf staat voorop. Leg de bal gewoon even goed neer, in plaats van moeilijk te doen. De regels komen later als je een handicap hebt gehaald en aan wedstrijden mee gaat doen. En ook dan: wees coulant tegen een nieuweling. Wijs ze op de rabbitrondes en de regelcarroussels en bejegen ze niet onheus. Geniet van de levendigheid die deze groep meebrengt en attendeer vrouwen in je omgeving erop! Kijk voor meer informatie en tijden op:

Women’s Golf - Golfvereniging Spandersbosch (golfparkspandersbosch.nl)