Onze mensen

Voor en door de leden

Wat Golfvereniging Spandersbosch typeert is dat bij ons veel mensen samenwerken om in een mooie, natuurlijke omgeving te genieten van het golfspel. Meer dan honderd vrijwilligers zijn actief op heel veel verschillende terreinen. Het groenteam alleen al besteedt ruim 2000 mensuren aan het onderhoud op het park. Maar ook de ledenadministratie wordt door een vrijwilliger gedaan. De marshals zijn vrijwilligers, de wedstrijdcommissies, noem maar op. Dat is ongelooflijk waardevol, want daardoor kunnen we de contributie en de prijs van de greenfees betaalbaar houden. Maar misschien nog wel waardevoller is, dat het een wijgevoel creëert. Spandersbosch is van ons. Het is onze vereniging.

Het bestuur

Basis versterken, Spandersbosch doen bruisen. Dat heeft het bestuur zich voorgenomen, dat op 31 januari 2021 door de Algemene Ledenvergadering is benoemd. De golfsport zit in de lift en daar wil Spandersbosch van profiteren. Allereerst door te zorgen voor een gezonde financiële basis en een helder meerjarenbeleid.

Eén gezicht naar buiten vinden we heel belangrijk. Voor veel mensen is de golfschool/-shop de eerste kennismaking met Spandersbosch. We werken eraan dat de aankomst bij de golfshop, de begeleiding in de baan door de marshals, de ontvangst in de brasserie, het contact met medespelers één doorlopende plezierige golfervaring is. Daarom investeren we in een goede onderlinge samenwerking.

Wedstrijden zijn de parels in de kroon van een vereniging. Goeie wedstrijdspelers die meedoen aan  uitdagende wedstrijden dragen bij aan de trots op Spandersbosch. Maar niet iedereen is een wedstrijdspeler. Als bestuur willen we er ook zijn voor niet-wedstrijdspelers, voor kaarthouders en registratieleden. En een jeugdbeleid vormgeven dat bij deze vereniging past. Als bestuur gaan we regelmatig in gesprek om te horen wat er nodig is voor een aantrekkelijk verenigingsleven.

Celia Noordegraaf (voorzitter)

Remco Broekhoff (secretaris tot 1 augustus)

Gert van der Windt (secretaris vanaf 1 augustus)

Arnold Kip (penningmeester)

Erik Mackor (baanonderhoud en beheer)

Kaj van Leeuwen (Jeugd)

Hans den Breejen (facilitaire en personele zaken)

Parkmanager

De dagelijkse leiding op golfpark Spandersbosch is in handen van onze parkmanager, Arvid Gustafsson. Hij wordt onder meer ondersteund door Corina Sloothaak, die het secretariaat onder haar hoede heeft en de medewerkers van de Brasserie. Als een commissie een evenement wil organiseren, bespreekt ze de praktische zaken zoals de datum en de catering met Arvid. Ook mensen van buiten de vereniging die met Spandersbosch zaken willen doen, kloppen aan bij Arvid. Lees verder

Gastvrij golfen dankzij de marshals

Onze marshals hebben als voornaamste taak om het golfplezier van alle spelers te bevorderen. Als gastheer of gastvrouw van de baan leggen zij contact met spelers en zorgen zij voor een goede doorstroming op de baan. De marshal kan je vragen aansluiting te houden of anderen door te laten.  Daarnaast controleert de marshal of zich geen mensen zonder toestemming op de baan bevinden. Ook spelen zij een rol bij de veiligheid van de spelers op de baan, bijvoorbeeld doordat ze een Automatische Externe Defibrillator (AED) in hun buggy hebben. Alle marshals op Spandersbosch zijn vrijwilligers. Een kleine 50 leden treden in wisseldiensten op. Lees verder

De handicartconsul
Handicartconsul Elisabeth Köllen

De Stichting Handicart heeft als missie mindervalide golfers in staat te stellen het golfspel te blijven beoefenen. Op een groot aantal golfbanen in Nederland bevinden zich Handicarts, die tegen een laag tarief aan de pashouders van Stichting Handicart ter beschikking worden gesteld. Ook op Spandersbosch kunnen mindervalide golfers van Handicarts gebruik maken. Elisabeth Köllen, de handicartconsul, is de drijvende kracht achter de Handicarts op Spandersbosch. Lees meer

Referees voor de golfregels

Aat Eerenberg is één van de referees. Een referee is de ‘scheidsrechter’ in de baan. Natuurlijk is elke speler bij het golfen zijn eigen scheidsrechter, maar in wedstrijden zijn er altijd situaties waar de spelers er samen niet uitkomen en dan wordt er dus een referee ingeschakeld. Referees maken onderdeel uit van de handicap- en regelcommissie waar Aat voorzitter van is. Lees verder

Kennismakingscommissie

Onze nieuwe leden krijgen een warm welkom. Elk nieuw lid wordt gebeld door Chrisje Vrij van de kennismakingscommissie. Soms is dat een heel kort gesprek, omdat de nieuwkomer al vaak op Spandersbosch heeft gespeeld. Een andere keer duurt zo’n gesprek wel een half uur, omdat er veel te vertellen en te vragen is. Elk nieuw lid krijgt een kennismakingsronde aangeboden. Lees verder

Bijzondere leden

Uiteraard zijn er ook bijzondere verhalen te vertellen over de leden van Spandersbosch. Over Jacobien Kalule-Dusseldorp bijvoorbeeld, die in april 2022 koninklijk werd onderscheiden. Ze zette zich onder andere in voor aidswezen in Oeganda. Lees verder