Nieuws

Golfhotspot in het Gooi

Voor veel mensen zijn de golfschool en de driving range de eerste kennismaking met de golfsport. Als de kennismaking bevalt, gaan zij idealiter als lid van de vereniging door met golfen én gaan zij door met lessen. Als golfer ben je immers nooit uitgeleerd. Tot nu toe zijn de golfschool en de vereniging op Spandersbosch gescheiden werelden, omdat de golfschool is verpacht aan een externe partij. Per 1 januari 2025 komt daar verandering in. De vereniging gaat een BV Golf Academy Spandersbosch oprichten. Er komt een coördinator die samen met de floormanager van de brasserie en de parkmanager het managementteam van Spandersbosch gaat vormen en de leiding gaat nemen bij de Golf Academy.  Dat heeft de Algemene Ledenvergadering op 25 april jl. besloten.

Academy

Voor alle mensen die bij de voorbereiding van dit besluit betrokken waren, was dit een heuglijk moment. Voor alle leden en gastspelers is dit een heuglijk besluit. Nieuwe initiatieven komen door een betere interne samenwerking voortaan makkelijker van de grond.  Voortaan zijn golfschool, driving range en vereniging één geheel. Doelstelling is om vanuit één visie een bloeiende Golf Academy neer te zetten, waar iedereen van profiteert. De Golf Academy Spandersbosch wil zich ontwikkelen als een oefencentrum op hoog niveau, zowel voor serieuze als “fun” golfers.  Innovatief en aantrekkelijk – een magneet voor alle golfers in het Gooi.

Welkom

Heel belangrijk vinden wij een enthousiaste en gastvriendelijke uitstraling. Gastspelers melden zich als eerste bij de golfshop. Hen willen we enthousiast ontvangen en kennis laten maken met alle mooie dingen op het park, zoals bijvoorbeeld de brasserie. Al geruime tijd is een trend gaande waarin de golfsport minder exclusief en meer toegankelijk wordt. Campagnes als ‘Welcome to the club’ waaraan ook Spandersbosch meedoet, presenteren golf als een aantrekkelijke sport aan nieuwe doelgroepen. De Golf Academy gaat hier op inspelen en meer mensen enthousiast maken voor golf. Ook bekijken we de mogelijkheden van off-course golf. Vooral onder jongeren is deze vorm van golf populair, waarbij je met behulp van digitale systemen als bijvoorbeeld Trackman en Inrange een balletje slaat.  In oktober wordt aan de ALV een businessplan ter goedkeuring voorgelegd.

Open

Golfpark Spandersbosch heeft een unieke positie in de regio. Iedereen kan op de golfschool komen lessen of een balletje slaan op de Driving Range. De vereniging is behoorlijk laagdrempelig en toegankelijk. Er gelden geen strakke kledingvoorschriften. Je hoeft niet door de ballotage. “Op Spandersbosch kun je zijn wie je bent”, aldus golfpro Esmee Jones.  Dat trekt een breed publiek aan. Spandersbosch onderscheidt zich van de andere golfparken in de regio door haar openheid.  Door een optimale samenwerking tussen de Vereniging en de Golf Academy wordt deze positionering alleen maar sterker.