Duurzaam golfbeheer

GEO-duurzaamheidscertificaat

Golfpark Spandersbosch maakt deel uit van een natuurgebied. Daarom willen we het golflandschap op een verantwoorde en duurzame wijze beheren.  Sinds mei 2016 is Golfpark Spandersbosch GEO-gecertificeerd door de Internationale Golf Environment Organisation.

Dat betekent dat alle milieugerelateerde facetten van het golfpark onder de loep zijn genomen en regelmatig worden beoordeeld. Dat loopt uiteen van het niet gebruiken van gewasbeschermingsmiddelen tot investeren in natuurontwikkeling.

Print


Criteria voor duurzaam golfbeheer 

Om voor het GEO-certificaat in aanmerking te komen, wordt gekeken naar diverse aspecten: 

Landschap en biotopen

Allereerst is gekeken naar de natuur en maatregelen voor natuurbehoud. Als vereniging pachten we de grond van het  Goois Natuurreservaat (GNR), dus dat betekent regelmatig overleg met het GNR. Wat is de natuurvisie van het GNR, doen jullie mee en wie doet wat? Er is een inventarisatie gemaakt van onze flora en fauna. Op het park tellen we maar liefst 150 soorten planten en 100 vogelsoorten, waarvan de helft broedend. Ook van de amfibieën, paddenstoelen, vlinders, libellen en zoogdieren is de uitgangssituatie vastgelegd.

Vervolgens is een beheersplan gemaakt voor de komende jaren, waarin we ons ook richten op verrijking van onze natuur. Denk daarbij aan een ijsvogelbroedplaats, oeverzwaluwwand, spreeuwenpotten, torenvalkkast, zonnebankjes voor reptielen, etc.. En aan verbetering van grassoorten op de afslagplaatsen (tees), fairways en greens, die de baan sterker en bestrijdingsmiddelen overbodig maken. De ijsvogelwand is in februari 2021 geplaatst bij de vijver op de Boschbaan. Kijk links als je over de brug loopt bij hole 8.  

Water

Niks simpeler dan dat, zou je denken. Maar: Hoe voorkom je verspilling? Moet de kraan in de spoelbak op de bar nu echt de hele dag vol openstaan? En kun je het hemelwater dat op onze gebouwen valt lozen op het oppervlaktewater zonder daarmee af te doen aan de kwaliteit daarvan?

En kun je bij voorkeur sproeien met water uit onze vijvers zodat we het leidingwaterverbruik minimaal houden? Jazeker, maar duurzaam golfbeheer betekent soms ook omgaan met dilemma's. Om de greens te beregenen gebruiken we gefilterd water uit de vijvers, maar dat filter houdt niet alle zaden tegen. Dat betekent extra onkruid op de greens en pesticiden zijn sinds 2020 niet toegestaan...

Energie en hulpbronnen

Onderdeel van natuur- en milieubeheer is ook het monitoren van het energieverbruik. Bij de aanschaf van nieuwe machines bijvoorbeeld is energieverbruik dan een zwaarwegend criterium, evenals de uitstoot van CO2 en andere schadelijke stoffen. Ook denken we na over de vraag hoe we zonnewarmte met een redelijke terugverdientijdkunnen  omzetten in warm water en elektriciteit. 

Product- en ketenbeheer

Verantwoord omgaan met milieu betekent ook werken met leveranciers die bereid om aan onze milieunormen te voldoen. Ook het afvalmanagement speelt een rol. Niet alleen in de horeca maar ook in de baan en op de golfschool. 

Milieukwaliteit

De waterkwaliteit in onze vijvers is nu goed, maar dat moet wel zo blijven, dus dat betekent regelmatig meten en waar nodig bijsturen. Ons afvalwater wordt nu geloosd op het riool, maar hemelwater van de gebouwen zou beter de grond in kunnen gaan via grindputten. De omgang met gevaarlijke stoffen moet voldoen aan alle normen, dus regelmatige controle is vereist. En het machinebeheer moet gericht zijn op minimale emissie en preventie van vervuiling.

Mens en samenleving

Willen en kunnen zijn twee. Dus medewerkers en vrijwilligers moeten regelmatig gerichte scholing en informatie krijgen op milieu en veiligheid. Onze leden, relaties, contacten en omwonenden houden we eveneens op de hoogte houden van onze intenties en prestaties op het gebied van milieu. In mei 2021 vond een (online) koffiemoment plaats met ons bestuurslid verantwoordelijk voor baanbeheer en - onderhoud. "Een heidense klus", noemde hij het onderhoud van een golfbaan in een natuurpark. Duurzaamheid werkt door in alles wat we doen. Zo voeren we gekapte bomen niet af, maar stapelen ze op in houtstapels.

Meer nieuws over duurzaam natuurbeheer

Wie wonen er in de nestkasten op het golfpark?

De rode beuk op hole 9 is een jubileumboom

Spreeuwen wonen liever niet in een flat