Baanonderhoud

Golfen in een natuurreservaat

Voor veel mensen is golfen aantrekkelijk omdat je uren buiten bent in de natuur. Op Spandersbosch is dat zeker het geval. Je golft daar in een natuurreservaat. Dat stelt bijzondere eisen aan het baanbeheer. Niet altijd lopen de belangen van de golfer en de natuur parallel. "Een heidense klus, maar wel een mooie klus!", volgens onze bestuurslid die verantwoordelijk is voor de baan. Dat de baan er vaak zo pico bello bij staat, is te danken aan de excellente greenkeepers, de vele vrijwilligers én de goede samenwerking met het Goois Natuur Reservaat (GNR).

In korte tijd verwelkomde Spandersbosch veel nieuwe leden. Die nieuwe leden willen natuurlijk allemaal spelen en dat zorgt voor drukte op de baan. En extra drukte voor onze greenkeepers. Regelmatig beginnen de greenkeepers al om een uur of zes om de golfers niet voor de voeten de lopen. Het bezanden, bemesten en inzaaien is een doorlopende voorstelling. Om lucht te geven aan de wortels bijvoorbeeld, wordt het gras van de greens regelmatig geprikt.

Sproeibeleid

De beregening van de greens gebeurt met water uit de vijver. Dat spaart drinkwater, maar vormt wel een extra uitdaging voor de greenkeeper. Het vijverwater bevat plantenzaden, die onvoldoende door de filters worden tegenhouden. Daardoor groeit er onkruid op de greens, dat handmatig wordt verwijderd. Om het milieu te sparen, worden geen onkruidbestrijdingsmiddelen ingezet. Door de toenemende droogte in Nederland wordt het sproeibeleid steeds meer aan banden gelegd. Onlangs zijn nulmetingen gedaan om de kwaliteit van het (grond)water te bepalen met als doel daarvoor een meerjarenbeleid te ontwikkelen. Alle 18 holes en de driving range zijn gemeten. Dat levert data op, waardoor je maatwerk kunt leveren en op de ene plek meer kunt sproeien dan op de andere.

GNR

In overleg met het GNR zijn flink wat bomen gekapt. De holes op Spandersbosch zijn smal en sinds de aanleg flink gegroeid. Daardoor krijgt het gras op de tee’s en de greens eigenlijk te weinig licht en lucht om goed te kunnen groeien. Gelukkig bleek GNR hier gevoelig voor en gaf het toestemming om te kappen. Zwaarwegend voor het GNR is ook de veiligheid van de golfer.

Heide

Het groenteam bestaat uit vrijwilligers die wekelijks een aantal uren werken in de baan. De harde kern bestaat uit zo’n 10 mensen, die jaarlijks ruim 2000 manuren aan de slag zijn. Snoeien, vangrails plaatsen, slieten plaatsen, omgekapte bomen opstapelen, dennenappels rapen …. Daarmee besparen zij de vereniging veel geld én verhogen zij het plezier van de golfers. Onder auspiciën van de parkcommissie vinden elke maand nieuwe activiteiten plaats. Zo is er in een ijsvogelwand geplaatst in samenwerking met vogelwerkgroep ’t Gooi en heeft er een vogeltelling plaatsgevonden. Daaruit bleek dat het aantal broedende vogels opnieuw is toegenomen. Er is nieuwe heide geplant omdat de hellingen bij de greens nogal kaal zijn geworden, wat erosie veroorzaakt.

De golfer als greenkeeper

Natuurlijk, de golfer komt allereerst om te golfen en uiteindelijk is de greenkeeper verantwoordelijk voor het baanonderhoud. Maar richtlijnen als het repareren van pitch marks worden soms vergeten. Oké, laten we uitgaan van het goede van de golfer en is een deel te wijten aan onwetendheid. Hoe moet je een pitchmark repareren? En wat zijn de gevolgen als je het niet doet? Die twee belangrijke vragen worden in deze video uitgelegd.

Voorkom schade met oefenswings, leg weggeslagen plaggen terug, gooi afval in de daarvoor bestemde bakken en respecteer de dieren die in het golfgebied leven. Zo zorgen we met z'n allen voor dit mooie natuurreservaat!

Baanonderhoud

Sinds 1 januari 2023 wordt het baanonderhoud op Spandersbosch gedaan door De Ridder Golf, Sport en Groen. Op 23 september 2022 is de samenwerkingsovereenkomst getekend.

Op de foto vlnr:   Theo Hoekstra (bestuurslid Spandersbosch), Alexander de Vries (projectleider De Ridder), Frank de Ridder, Celia Noordegraaf (voorzitter Spandersbosch), Vincent de Vries (projectleider De Ridder), Arvid Gustafsson (manager Spandersbosch). Foto: Bart Landman, hstotaal.nl

In de jaren ‘90 heeft De Ridder golfpark Spandersbosch in zijn huidige vorm aangelegd. De aanleg van de natuurbrug in het Goois Natuurreservaat (GNR) maakte een nieuwe indeling van de sportvallei noodzakelijk.  Frank de Ridder: “Het is voor ons een eer om na al die jaren weer terug te komen om op deze prachtige golfbaan het onderhoud te verzorgen”.

Komende jaren volgen diverse renovaties en blijft de focus op hoogwaardig en duurzaam baanonderhoud. Ook wordt er ingezet op de natuurwaarde en -beleving, aangezien de golfbaan grenst aan de Bussumse Heide en deel uitmaakt van het Goois Natuurreservaat.