Nieuws
8 April 2024

Renovatie gele tee Boschbaan 4

Op 1 april is de baan in gereedheid gebracht voor de start van het zomerseizoen. Greens zijn geprikt en gezand, de tees zijn bemest en gemaaid, bunkers geharkt en het meubilair en de paden zijn zoveel mogelijk in goede staat gebracht. Het water in de baan is wat gezakt, maar het aanhoudende wisselvallige weer zorgt ervoor dat het op veel plekken nog steeds te nat is.

Komende tijd zullen we daarom steeds per dag bekijken of we van de grastees kunnen afslaan of toch nog van de wintermatten. Hetzelfde geldt voor hole 3 van de Crailoobaan, die open gaat als de condities het toelaten. Vanaf 15 april wordt de gele teebox van hole 4 van de Boschbaan grondig gerenoveerd.

Wat er gaat gebeuren is dat de oppervlakte van de teebox in de richting van de rode tee zal worden uitgebreid tot waar nu de groene paaltjes staan, waarbij een stukje rough tussen geel en rood gehandhaafd blijft. Hierdoor wordt de tee bijna twee keer zo groot en krijgt die meer licht en lucht, waardoor het gras beter kan herstellen. Bovendien wordt de hole vanaf de voorzijde van de nieuwe tee beter bespeelbaar met meer zicht op de fairway, waardoor de hole een wat vriendelijker karakter krijgt. De opgang wordt ook vernieuwd met een aantal treden zoals dat ook op andere holes is toegepast.

Belangrijk om te weten

  • De renovatie start op 15 april en wordt in één week afgerond.
  • De gele wintertee krijgt een nieuwe plek, helemaal achterop de rode tee. Hiermee blijft de baan qualifying.
  • We streven ernaar om de hole tijdens de renovatie bespeelbaar te houden vanaf de rode tee. Er wordt gestart met het verplaatsen van de gele wintertee, zodat vanaf daar kan worden gespeeld.
  • Over het pad rechts van de fairway zal materieel worden vervoerd. Kijk dus uit met afslaan vanaf de rode tee. Mogelijk zal de hole af en toe tijdelijk worden gesloten als de situatie gevaarlijk wordt.

Als de renovatie afgerond is, heeft het gras nog zo'n 3 tot 6 weken nodig om goed te hechten afhankelijk van de weerscondities. Tot dat moment blijven we spelen vanaf de wintermat en is betreden van de nieuwe tee niet toegestaan.  We zijn heel blij dat we met het Goois Natuur Reservaat goede afspraken hebben kunnen maken over deze mooie verbetering en kijken uit naar het resultaat.