Nieuws
5 February 2024

Paaltjes met groene banden in de baan?!

Op verschillende plekken in de baan zitten groene banden om de paaltjes. Waarom zit die groene band erom heen en wat betekent die. Op Golfpark Spandersbosch hebben wij het voorrecht om in een natuurgebied te mogen golfen.  Dat betekent echter dat golfers rekening moeten houden met de natuur, zoals vastgelegd in het pachtcontract en beheerplan van de grondeigenaar Goois Natuur Reservaat. 

Er zijn meerdere gebieden in de baan, buiten de afslagplaatsen, fairways en greens, waar de natuur bescherming behoeft.  Dit kan zijn vanwege beschermde plantensoorten, of omdat de natuur zich moet herstellen. In deze kwetsbare gebieden zijn borden geplaatst met “Eco-gebied  Niet betreden” en zijn de grenzen van de gebieden aangegeven met paaltjes voorzien van groene banden. 

Er worden drie kleuren paaltjes gebruikt:

  1. Wit met groene banden, bijv op de holes Boschbaan 6, Crailoobaan 2, 6 en 7. 
  1. Rood met groene banden, bijv op de holes Boschbaan 1 en Crailoobaan 2 en 9, en in april t/m september op de holes Boschbaan 6, 7, 8 en 9. 
  1. Blauw met groene banden, bijv op de holes Boschbaan 6 en 7, en Crailoobaan 4. 

Wat moet je doen als je bal in één van deze afgezette gebieden ligt?  Dat hangt ervan af welke kleur het paaltje heeft, maar één beperking hebben alle gebieden gemeen: het zijn verboden speelzones.  Je mag je bal uit deze gebieden niet spelen. 

Rode paaltjes geven een hindernis aan. Een groene band om de paal betekent dat je het gebied niet mag betreden omdat het gaat om kwetsbare natuur. Foto: Geert Willemze

Hoe wel verder? 

  1. Je bal ligt buiten de baan in een gebied gemarkeerd met witte paaltjes met groene banden. Je mag de bal uiteraard niet spelen, maar je mag het gebied ook niet betreden om je bal te pakken.  Geen provisionele bal geslagen?  Dan is jouw enige optie in een wedstrijd of qualifying ronde  – terug naar de plek waar je de bal het laatst sloeg, een nieuwe bal droppen en opnieuw slaan, met één strafslag.  Regel 18.1 en 18.2. (Bal buiten de baan). 
  1. Je bal ligt in een gebied afgezet met rode paaltjes met groene banden.  Je mag de bal niet spelen, maar het gebied ook niet betreden, ook niet om je bal op te pakken.  Je pakt een nieuwe bal en handelt verder volgens Regel 17.1. (Bal in een hindernis) met één strafslag. 
  1. Jouw bal ligt in een gebied afgezet met blauwe palen met groene banden.  Je mag de bal zoals die ligt niet spelen, maar mag wel het gebied betreden om je bal op te pakken, TENZIJ er een bord staat met “Eco-gebied Niet betreden”.  Verder handelen conform Regel 16.1 (Abnormale baanomstandigheden) ZONDER strafslag. 
Op Crailoobaan 4 mag je niet vanuit dit met blauwe paaltjes afgezette gebied spelen. Je mag het wel betreden om je bal te pakken. Foto: Hwie-Bing Kwee

Nog vragen? Stuur een mail naar  sportzaken@golfparkspandersbosch.nl