Nieuws

Leden als ambassadeur

Wie golft bij Golfvereniging Spandersbosch, hoeft zich nooit te vervelen. Ook al heb je nog zo’n lage handicap, je kunt altijd aan je swing blijven werken op de driving range. Onder vrijwel elke weersomstandigheid kun je een rondje lopen op één van de beide banen. En als je even geen zin in golfen hebt, kun je je uitleven als vrijwilliger in de vereniging. Als marshal, als bestuurslid, in het klusteam, in een commissie… Sinds januari is daar een nieuwe carrièremogelijkheid bijgekomen: meehelpen in de brasserie. Dit project is een mooi voorbeeld van de betrokkenheid en ondernemingslust van onze leden.

Toen Ronald Born op de ALV in oktober hoorde dat de brasserie dreigde af te stevenen op een groot verlies, rezen hem de haren ten berge. Het is algemeen bekend dat horeca op een golfbaan niet winstgevend is, maar zo’n groot verlies zouden we met zijn allen toch moeten voorkomen. Al vaker is geopperd om vrijwilligers in te zetten in de brasserie om personeelskosten te besparen, maar tot dan toe had niemand zich gemeld om dat ook echt te gaan organiseren. Ronald besloot – gesteund door een aantal maten – een plan te maken. Op drukke dagen springen vrijwilligers op de drukste tijden bij. Als 24 mensen elke maand een dienst van vier uur draaien, besparen we daarmee per jaar ongeveer € 15.000. In januari ging het van start.

Mensen kennen

Nelleke Lopers is één van de vrijwilligers die in januari startte. “Vier uur in de maand is te overzien”, zegt ze, “en het is heel leuk om te doen. In januari was het natuurlijk best nog wel rustig. Daardoor was er veel tijd om een praatje te maken met de gasten en leerde ik veel mensen kennen. Zondag 17 maart ben ik weer aan de beurt en zal het wel drukker zijn.” Nelleke Lopers, die nog niet zo lang lid is, kan het iedereen aanraden. Op de nieuweledenbijeenkomst kortgeleden, heeft ze dan ook flink reclame gemaakt voor deze leuke vrijwilligersjob. Een mevrouw uit haar flight had er wel oren naar. Hopelijk meldt ze zich snel aan bij Ronald Born.

Hosanna?

Alles hosanna dus in dit project? Nee, zegt Ronald. “Het rooster voor de eerste drie maanden is rond, maar dat voor april, mei en juni niet. In die periode gaan heel veel mensen met vakantie, dus zitten we nog met veel gaten. Liefst zouden we ook uitbreiden naar andere drukke tijden, bijvoorbeeld rond wedstrijden. Nu gaat het om diensten van 11 tot 3, maar ook andere tijden zijn denkbaar. Deze maand zetten we daarom alles op alles om de groep vrijwilligers uit te breiden. ”

Sneeuwbal

Wat zouden we kunnen doen om meer mensen te enthousiasmeren voor de brasserie? “Dit project heeft gewoon tijd nodig,” zegt Nelleke Lopers. “Nieuwe dingen moeten altijd even inburgeren. Misschien moeten mensen gewoon een keertje meedraaien en ervaren hoe leuk het is. We hebben al Spandersbosch-kleding aan en krijgen binnenkort ook badges waardoor we duidelijk herkenbaar zijn. Als mensen nieuwsgierig zijn, geven we ze de flyer en maken we ze enthousiast ook mee te doen. Zo gaat de bal wel rollen.”

Werk

Marieke Patberg is één van de leden die al vaak in de ALV heeft gepleit voor vrijwilligers in de brasserie. Natuurlijk heeft ze zich opgegeven toen de pilot startte in januari. Hoe vindt ze het om te doen en is het makkelijk te combineren met het werk in haar eigen schildersbedrijf? “Het is heel leuk om te doen en heel gezellig,” antwoordt Marieke. “Maar toen het afgelopen zondag mooi weer was, moest ik wel even slikken. Mijn man ging golfen en ik ging in de brasserie helpen. Op dat moment was ik graag de baan in gegaan. Gelukkig ging dat snel over toen ik er eenmaal was. Maar ik hoop, dat meer leden zich aanmelden als vrijwilliger want eenmaal per maand is voor werkende leden een beetje veel. We moeten het samen doen!”

Vitale brasserie

Kosten besparen door de inzet van vrijwilligers is één van de pijlers in het plan om de vitaliteit van de brasserie te verhogen. Meer omzet genereren is een andere. Daar wordt onder andere door de marketingcommissie over nagedacht. Ook vrijwilligers, maar dan op een andere manier. Een vitale brasserie is het hart van de vereniging. Het is de plek waar flights nog even gezellig naborrelen of eten. Het is de plek waar commissies plannen smeden voor een bloeiend verenigingsleven. Het is de plek voor interessante bijeenkomsten, bijvoorbeeld van de Spandersbosch Academy of de Spandersbosch Business Club. Dus golfer, als je een paar uurtjes per maand over hebt, werk mee in de brasserie!