Nieuws
17 January 2023

Spandersbosch sluit aan bij Golfalliantie

Vanaf 1 februari 2023 sluit Spandersbosch aan bij de Golfalliantie. Ook Kagerzoom in Warmond treedt toe. De toetreding is mogelijk geworden doordat twee banen uitstappen: Old Course Loenen en Kurenpolder. Negen banen vormen samen de Golfalliantie. De deelnemende banen geven hun leden speelrecht op elkaars baan met behoud van de eigen identiteit. Leden met een volledig speelrecht hebben de mogelijkheid om uit te wijken naar een andere golfbaan. Wedstrijden en andere evenementen blijven alleen voor de eigen leden.

Een aantal banen zit in de buurt (Kromme Rijn, Nieuwegein), een aantal banen ligt wat verder weg (Albatross). Vooraf telefonisch reserveren is noodzakelijk. Uiteraard is het niet de bedoeling dat eigen leden niet meer zouden kunnen spelen door een te grote toestroom van gastspelers. Daarom hanteren de meeste banen een maximum per dag van het aantal alliantiespelers dat welkom is. De leden houden bij hoeveel spelers onderling worden uitgewisseld.

Het lidmaatschap van de Golfalliantie betekent een mooie uitbreiding van de speelmogelijkheden voor Spandersboschleden met volledig speelrecht. Dat wil zeggen: speelrecht op Crailoo- en Boschbaan. We hanteren een maximum van 8 alliantiespelers per dag. Behalve op wedstrijddagen kunnen die twee weken van te voren 9 holes BB  of 18 holes CB/BB reserveren. Veel speelplezier gewenst!

Voor meer informatie over banen en speelmogelijkheden: Met één speelrecht spelen op 9 golfbanen - De Golfalliantie