Nieuws

Een warm gevoel

In het Financiële Dagblad van afgelopen zaterdag las ik een treffende uitspraak van Karl Guha. Hij had geen gemakkelijke klus aan de transformatie van de bank waar hij bestuurder van was. Tijdens een bijeenkomst legde hij uit waarom afscheid moest worden genomen van een groot aantal medewerkers. Iemand zei hem dat met hem de bank de warmte verloor. Zijn antwoord was dat een brandend huis niet de warmte geeft, die je wilt hebben. Er werd dat jaar een verlies geboekt van vele miljoenen.

Zo is er ook binnen onze golfvereniging een kleine groep die treurt over het verloren gegane verenigingsgevoel. Tot voor kort stond het golfpark er echter financieel buitengewoon slecht voor.  Verenigingsgevoel top, financiën flop. Alhoewel, verenigingsgevoel bij wie? De ledenaantallen vertoonden een flinke dalende lijn. Op dit moment zit golf in de lift en Spandersbosch weet daarvan goed te profiteren. Daardoor is er eindelijk ruimte om te investeren in de baan. Daar profiteren álle gebruikers van het park van. De nieuwe bunkers kunnen nog niet alle bespeeld worden, maar oh, wat zien ze er fraai uit. Vele leden sturen ons foto’s van de baan en laten daarbij weten hoe ze genieten van onze mooie baan in de natuur.

Gratis is duur

Net als de bankbestuurder moet ook het huidige bestuur soms impopulaire besluiten nemen. Niet makkelijk, maar wel nodig. Het is veel gemakkelijker om te zeggen dat competitiespelers allemaal gratis mogen komen voorspelen. Het is moeilijk om vast te houden aan een besluit dat ze moeten betalen en alleen een korting krijgen op de greenfeeprijs. Dat betekent absoluut niet ‘dat het bestuur op geen enkele wijze  laat blijken dat zij competitie ziet zitten’. Er blijken veel onuitgesproken verwachtingen, ongeschreven regels en onduidelijke afspraken vanuit het verleden te zijn rondom de competitie. Daarom neemt het bestuur het initiatief ná de competitie een evaluatie in te plannen samen met alle betrokkenen. Doel: komen tot één gedragen beleid in lijn met de visie.

Afwegen

Beleid maken hebben we ook gedaan met de ongeschreven regels rondom de vergoedingen aan vrijwilligers. Vorige maand zijn we gestart met de werving van nieuwe vrijwilligers en daarbij kregen we de vraag, hoe het eigenlijk zit met onkostenvergoedingen aan mensen die vrijwilligerstaken doen. Daar bleek niets van op papier te staan. Vanuit het bestuur is een inventarisatie gedaan wat heeft geresulteerd in een document op de ledenwebsite dat door iedereen kan worden gebruikt. Lezenswaardig in dit verband is ook het interview met Theo Hoekstra, in het bestuur verantwoordelijk voor baanbeheer en baanonderhoud. Hij loopt al heel wat jaren mee in het bestuur en dit is zijn laatste jaar. Hij vertelt onder meer over de moeilijke keuzes die je als bestuurder moet maken. En dat hij inmiddels meer begrip heeft voor de besluiten die het stichtingsbestuur soms nam, waar het verenigingsbestuur indertijd niet blij mee was[1]. Als bestuur moet je regelmatig belangen afwegen: korte termijn versus lange termijn, de belangen van de ene groep versus de andere.

Koffiemoment

In het begin van onze bestuursperiode hadden we regelmatig een ‘koffiemoment met het bestuur’.  In verband met corona digitaal, maar later ook ‘live’.  Er kwamen niet heel veel leden op af, maar de gesprekken waren altijd leerzaam en inspirerend. Elke keer stond een thema centraal, waarover een bestuurder met de leden in gesprek ging. Op dit moment is er het een en ander te doen over het marketing- en communicatiebeleid van de vereniging. Helaas hebben we (nog) geen marketingcommissie binnen de vereniging, waar dit mee kan worden afgestemd. Marketing en communicatie is een taak die door bestuur en manager voornamelijk zelf wordt gedaan. Dat zouden we uiteraard graag anders zien. Vandaar de vacature op de website. Heb je expertise op het gebied van marketing en communicatie, praat en doe dan alsjeblieft mee. Graag nodigen we je uit om deel te nemen aan een koffiemoment op woensdagavond 15 maart a.s. van 20.00 tot 21.00 uur. Onderwerp: de marketing- en communicatie van het golfpark.

Koffiemoment: woensdagavond 15 maart, 20.00 – 21.00 uur  met Celia Noordegraaf, voorzitter en Remco Broekhoff, secretaris over het marketing- en communicatiebeleid van Spandersbosch.

Meld je aan via info@golfparkspandersbosch.nl


[1] Tot eind 2020 waren er een Stichting en een Vereniging op het golfpark. De Stichting was verantwoordelijk voor de exploitatie van het park (baanbeheer, driving range, greenfee inkomsten etc. etc). De Vereniging organiseerde de ledenactiviteiten. De belangen liepen niet altijd parallel wat regelmatig voor conflicten zorgde. Nu is één bestuur dat integraal verantwoordelijk is voor alles wat op het park gebeurt.