Holes

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Hole 7

Omschrijving

Als de vlag achterop de green staat, zal je deze wellicht niet direct zien staan vanaf de afslagplaats. Ook deze hole kenmerkt zich als een 'blinde hole', de green ligt bovendien iets hoger dan de afslagplaats en dat alles maakt dat je de juiste keuzes moet overwegen. Het zou hier best eens een clubje meer kunnen zijn?! De green is redelijk groot, wel ook wat geonduleerd en geeft voldoende ruimte om een tikje rechts of links te spelen. Let wel op dat je niet te ver afwijkt, want rechts en achter de green is out of bounds ('eco-gebied') en links krijg je te maken met vervelend struikgewas.

Afstanden

De vermelde Stroke Indexen ('SI') betreffen de eerste 9 holes. Voor hole 10-18, op dezelfde golfbaan, verwijzen wij je graag naar de scorekaarten.