Holes

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Hole 6

Omschrijving

Hole 6 is de 'signature hole' van de Par-3 Crailoobaan. Staande op de afslagplaats waan je jezelf met een beetje fantasie zo maar op een golfbaan in de Ardennen alwaar je, om de green te bereiken, een diepe klif zal moeten overbruggen. Het hangt af van de positie van de vlag, of je deze vanaf de afslagplaats direct ziet staan. De vraag is overigens, wil je de vlag aanvallen of ga je hier 'veilig' voor het midden van de green? De green is lekker groot maar heeft rondom wel wat ruimte voor fouten. Sla je te kort dan ga je wellicht kennis maken met 'de klif', te ver of te veel naar rechts betekent out of bounds ('eco-gebied') en links van de green staan dichtbegroeide struiken.

Afstanden

De vermelde Stroke Indexen ('SI') betreffen de eerste 9 holes. Voor hole 10-18, op dezelfde golfbaan, verwijzen wij je graag naar de scorekaarten.