Vacature | Bestuurslid Spandersbosch

In 2024 loopt de zittingstermijn van vier bestuursleden af: vicevoorzitter, bestuurslid Parkzaken, bestuurslid Sportzaken en secretaris. Vier vertrekkende bestuurders ineens betekent een flink verlies aan expertise en ervaring. Door vroegtijdig op zoek te gaan naar nieuwe mensen, willen we proberen de opvolging te spreiden. Twee bestuurders zouden kunnen aftreden in oktober 2023, twee in juni 2024.

Wat doet het bestuur?

De basis van een vereniging is dat zij wordt bezield en bestuurd door haar leden. Om die reden is de Algemene Ledenvergadering (ALV) het hoogste besluitvormende orgaan binnen een vereniging. Bestuursleden worden benoemd door de ALV.

In de statuten van de vereniging (Artikel 9, 10 en 11) staat het een en ander over de verantwoordelijkheden van het bestuur, o.a.:

 • Het nemen van alle strategische en tactische beslissingen met betrekking tot het beleid van de vereniging
 • Opstellen van meerjarenbeleidsplan, jaarplan, begroting, jaarrekening en jaarverslag.
 • Personeelsbeleid (benoemen medewerkers en anderen die werkzaamheden verrichten voor de vereniging)
 • Toezichthouden op het bureau en de manager
 • Werving en behoud van leden
 • ....

De missie van het huidige bestuur is basis op orde, Spandersbosch doen bruisen. Hiermee is een flinke start gemaakt. Vanuit de visie één gezicht naar buiten met als doel één aangename golfexperience te bieden zijn verdere stappen gezet naar eenheid op het park.

Er is flink geïnvesteerd in het clubhuis en de brasserie, er is een nieuwe aannemer voor het baanonderhoud, de financiën staan er goed voor. Het ledental is stijgende, geleidelijk worden nieuwe activiteiten ontplooid om nieuwe doelgroepen te boeien en binden.

 

Waar staat het bestuur voor?

De komende jaren moeten forse investeringen gedaan worden in de nieuwbouw van de driving range.  Verduurzaming is een thema: de energiekosten zijn flink gestegen, en er worden steeds meer eisen gesteld aan het waterbeheer.

Samenvattend is de opgave voor het nieuwe bestuur de transitie naar een vernieuwde inrichting op het golfpark in goede banen te leiden en een sportief beleid neer te zetten dat ook nieuwe doelgroepen aantrekt en bestaande doelgroepen weet te behouden.

"Bestuurders van Spandersbosch moeten zowel denkers als doeners zijn. Strategische vaardigheden zijn belangrijk om het golfpark naar de toekomst te kunnen leiden. Hands-on mentaliteit en resultaatgerichtheid zijn wenselijk om daadwerkelijk impact te maken. Affiniteit met golf is een must!"

Wie zoeken we?

Gezien de meervoudige taak van het bestuur zijn in het bestuur kennis en ervaring nodig op een aantal aandachtsgebieden:

 • Marketing, communicatie en events
 • Horeca/serviceconcepten
 • Sportief beleid
 • Renovatie, nieuwbouw, verduurzaming
 • Baanonderhoud en baanbeheer’
 • Jeugdbeleid

Daarnaast zijn competenties nodig als

 • Bestuurlijke ervaring, managementervaring, ervaring met bedrijfsvoering
 • Ervaring met projectmanagement: vastgoed- en duurzaamheidsprojecten
 • Omgevingssensitiviteit: trends en ontwikkelingen in de omgeving zien en die kunnen vertalen in beleid voor de eigen organisatie
 • Communicatieve vaardigheden, goed kunnen omgaan met mensen

Het ideale bestuur is een divers samengesteld bestuur: meerdere generaties, mannen én vrouwen.

We nodigen daarom iedereen uit die het leuk vindt zich als bestuurslid in te zetten, om te reageren!

Wat krijg je ervoor terug?

Een bestuursfunctie kost veel tijd. Je moet al gauw denken aan tien uur per week. Maar je krijgt er ook heel veel voor terug: heel veel nieuwe contacten, blije gezichten als een nieuw initiatief lukt, trots als je ziet dat de baan steeds mooier en populairder wordt. Natuurlijk krijg je ook shit over je heen, dan is het fijn om als bestuur een team te zijn en samen een koers uit te stippelen die uiteindelijk het beste is voor alle leden van Spandersbosch.

Lees meer over besturen bij Spandersbosch in het interview met Remco Broekhoff, vertrekkend secretaris.

Heb je interesse?

De huidige portefeuilleverdeling is niet in beton gegoten. We zoeken naar mensen die affiniteit hebben met de aandachtsgebieden van het bestuur en willen op basis daarvan bekijken wie wat gaat doen in het bestuur.

Nieuwsgierig geworden, wil je eens komen praten? Of heb je een tip?

Laat het weten aan Celia Noordegraaf, voorzitter van het bestuur!