Winterregels

Winterregels zijn plaatselijke regels die tijdelijk, van 1 november tot 30 april, worden ingevoerd om golfers een beetje te helpen als de baan er minder goed bij ligt door slechtere weersomstandigheden. Zo mag je in de winter plaatsen in de baan. Doe er je voordeel mee!

Ingebedde bal (foto NGF)

Plaatsen 

De winterregel plaatsen is in feite een local rule die alleen in de koude maanden geldt en alleen op kort gemaaide delen van de baan (bijvoorbeeld fairway, voorgreen en de apron rond de green). De winterregel plaatsen houdt in dat je de bal mag schoonmaken en plaatsen. Hier volgt de precieze formulering van de plaatselijke regel:

Een bal die op een kort gemaaid gedeelte door de baan ligt, mag zonder straf worden verplaatst of opgenomen en worden schoongemaakt. De speler moet de bal plaatsen binnen 15 cm van de plaats waar hij oorspronkelijk lag, maar niet dichter bij de hole. De speler mag de bal eenmaal verplaatsen of plaatsen en nadat de bal is verplaatst of geplaatst is hij in het spel. Noot: “kort gemaaid gedeelte” betekent elk deel van de baan, met inbegrip van paden door de rough, gemaaid op fairwayhoogte of lager.

Let op: Ligt je bal op de fairway op een lastige plek, bijvoorbeeld in een weggeslagen plag, dan helpt deze tijdelijke regel je echt. Je mag de bal immers binnen die 15 cm plaatsen. Goed om te weten!

Dus als je in deze periode golf gaat spelen, kijk dan of er geplaatst mag worden op de baan die je speelt want je hebt er groot voordeel bij als het mag. Het is te vinden in de local rules van de club, in de baanstatus op de website of op het publicatiebord vlakbij de eerste hole. 

En wat veel golfers niet weten is dat deze regel en qualifying elkaar in de winter niet uitsluiten. Qualifying wil zeggen dat je een qualifying ronde kunt spelen die meetelt voor je handicap. Maar plaatsen en qualifying spelen gaan alleen samen in de periode 1 november-30 april.

Je kunt met wintergreens wel vriendschappelijke ronden spelen maar geen ronden die meetellen voor je handicap. De baan kan overigens nog wel qualifying zijn als er slechts één wintergreen is per negen holes.

Toch op de zomergreen?

Wat als er wintergreens zijn en je bal rolt per ongeluk op een 'zomergreen' die op dat moment niet gebruikt worden? Dan mag je niet spelen vanaf die zomergreen. Je bal ligt op een verkeerde green zoals het in de regels heet. Je moet het dichtstbijzijnde punt zonder belemmering bepalen, waar je bal niet meer op de verkeerde green is maar je voeten ook niet. Hier moet je droppen, zonder strafslag. 

Nog een paar handige dingen om te weten:

  • Sneeuw, ijs en hagel zijn tijdelijk water en mag je dus weghalen maar wel zonder de bal te bewegen.
  • Rijp en dauw zijn geen natuurlijke voorwerpen en mogen dus niet op de green worden verwijderd.

Zie voor meer informatie: https://www.golf.nl/golfsport/regels/winterregels