Wie wonen er in de nestkasten op het golfpark?

Door Dick A. Jonkers en Menno Loohuizen

Al enkele jaren hangen op ons golfpark iets meer dan 70 nestkasten.  Veertig spreeuwenkasten waren tot voor kort in drie zogenaamde flats opgenomen met de klinkende naam Resort Spandersbosch. Afgelopen najaar zijn de spreeuwenflats grotendeels ontmanteld en de kasten verspreid over de baan in het bos gehangen. Waarom?

Spreeuwen zijn belangrijk bij het bestrijden van emelten, larven van langpootmuggen die graswortels op de greens vreten. Jaarlijks worden de kasten gecontroleerd. De spreeuwen hadden helaas geen belangstelling voor huisvesting op ons park. Wel werden er regelmatig behoorlijke groepen voedsel zoekende spreeuwen op de baan waargenomen. Wij hadden het vermoeden dat woonwijken in Bussum voor nestelen geschikter worden bevonden. Spreeuwen houden kennelijk niet van flats. Afgelopen najaar hebben we de spreeuwenflats grotendeels ontmanteld en de kasten verspreid over de baan in het bos gehangen.

Doordat dit wat laat gebeurde, is het succes uitgebleven. Wel zijn er enkele nesten van limonadewespen In aangetroffen. Wij hopen op betere resultaten in 2023.

Koolmezen

In het voorjaar van 2020 hebben we een dertigtal nestkasten voor koolmezen in het bos opgehangen. Deze maatregel is bedoeld als biologische bestrijding van de eikenprocessierups. Vrijwel alle kasten zijn jaarlijks bezet met als talrijkste bewoner de koolmees. Nesten met meer dan 7 eieren of jongen zijn geen uitzondering: een teken dat er voldoende rupsen waren. Verder huisden in enkele kasten pimpelmezen en in één  kast zelfs de bonte vliegenvanger!

In 2022 is met behulp van het groenteam een ijsvogelwand geplaatst. Mede na wat aanpassingen dankzij advies van ijsvogelgoeroe Jelle Harder, is er al  enkele keren een ijsvogel waargenomen. Het zou prachtig zijn als ze dit  voorjaar komen nestelen!  

Torenvalk

En dan is er nog langs de fairway van Boschbaan hole 9 de nestkast voor de torenvalk. Die broedde in het verleden in het gebied. Regelmatig wordt hij gespot in de kast. Waarschijnlijk is het een geschikte rustplaats. Een goede voorbode voor toekomstige bewoning? In de zuidoosthoek van het gebied bij hole 4 op de Crailoobaan hangt een bosuilkast. Een probeersel want het bos is eigenlijk nog te jong voor vestiging. Tot slot hebben we ook nog de wens om dit jaar de boerenzwaluw als broedvogel te mogen verwelkomen.