Spelvormen

Verschillende Spelvormen

Onderstaande 'standaard' spelvormen kunnen afwijken van hetgeen in onze eigen Wedstrijdreglementen is opgenomen. Bij wedstrijden is het daarom altijd van belang om vooraf te informeren over de juiste spelvorm en de wijze waarop die in onze wedstrijden wordt toegepast.

Strokeplay

Per hole wordt het aantal slagen geteld. Na 18 holes noteert de speler een (bruto) totaalscore. Na aftrek van de playing handicap ontstaat de netto score.

Stableford

Per hole krijgt de speler punten, rekening houdend met het aantal handicapslagen. Bij 1 slag boven netto par krijgt men 1 punt, bij netto par 2 punten, bij een slag onder netto par 3 punten en bij 2 slagen onder netto par 4 punten, enz.

Matchplay

De speler geeft het volledige verschil in handicap aan slagen aan de speler met de hoogste EGA handicap. Bij foursome matchplay is dat de helft van het verschil van de som van de handicaps. Het maximum aantal slagen dat gegeven kan worden is 18. Op de scorekaart staat vermeld op welke holes de slagen vallen (volgens de stroke-index). Elke hole levert een + , – of 0 op.

Tegen par

Wanneer een speler minder slagen dan netto par over een hole speelt, dan wint hij de hole (+). Bij netto par speelt hij gelijk (0). Maakt hij netto meer slagen dan par, dan verliest hij de hole (-).

Vossenjacht

Een par wedstrijd waarbij een speler fungeert als vos. De vos start als eerste. De rest van het veld speelt tegen de vos, zij noteren na elke hole hun bruto score. In het clubhuis worden de scores van de vos bekend gemaakt waarna de spelers per hole bepalen hoe men tegen de vos heeft gescoord (+, 0 of -). Het is niet toegestaan vooraf informatie te vergaren of te geven over de score van de vos. Bij overtreding volgt diskwalificatie. Eventueel kan de vos zijn/haar score op elke hole ook achterlaten in een envelopje dat bevestigd is aan de vlag. In dat geval bepalen de spelers direct na elke hole hun score tegen de vos.

Foursome

Een wedstrijd (strokeplay of stableford) waarbij 2 spelers 1 bal spelen, die om beurten wordt geslagen. Ook op de afslag plaats wordt om beurten afgeslagen.

Greensome

Een wedstrijd (stableford of strokeplay) waarbij 2 spelers allebei afslaan en vervolgens kiezen met welke bal de hole wordt uitgespeeld. Deze bal wordt om beurten geslagen.

Eclectic

Een strokeplay wedstrijd over 18 holes. De speler kiest na afloop van de ronde: de twee beste scores gemaakt op de par-3 holes, de twee beste scores gemaakt op de par-5 holes en de vijf beste scores gemaakt op de par-4 holes.

Four ball better ball (FBBB)

In een FBBB spelen 2 spelers als partners. Ieder speelt zijn eigen bal. De laagste netto score van de partner is score voor de hole.

Texas scramble

Teams van 3 of 4 speler spelen elk hun bal. Na elke slag wordt de beste bal gemerkt en ieder speelt vanaf dat punt verder totdat er uitgeholed is.

Touwwedstrijd

Iedere speler of elk team krijgt een stuk touw dat zoveel meter lang is als de playing handicap. Met het touw kan de bal verplaatst worden zonder dat het slagen kost.

Cross country

Een strokeplaywedstrijd die men niet over de normale 18 holes speelt, maar over een parcours kris kras over de baan.