Vacature: lid van de wedstrijdcommissie

De wedstrijdcommissie is op zoek naar een nieuw lid ter versterking van de huidige commissie!

Waar staat de wedstrijdcommisie voor?

De wedstrijdcommissie organiseert wedstrijden voor leden en gasten van golfvereniging Spandersbosch waarbij alle doelgroepen aan bod komen. Doelstelling is ervoor te zorgen dat we een hechte golfclub zijn.

Dat doet de commissie door het beheren van de wedstrijdkalender, waarbij rekening gehouden wordt met het huishoudelijk reglement en gestreefd wordt naar een evenwichtige verdeling over beide banen CB & BB. Belangrijke taak is het zoeken van een goede balans in het beschikbaar stellen van starttijden aan   wedstrijd- en niet wedstrijdspelers n. Een gevarieerd aanbod van wedstrijden zowel qualifying als nonqualifying levert een bijdrage aan het verbeteren van het spelniveau van de leden.

De wedstrijdcommissie ondersteunt de wedstrijdleidingen van de diverse wedstrijden, o.a. door het opstellen van handleidingen, wedstrijdreglementen en informatievoorziening  vanuit NGF.  Wij zorgen voor de  golfballen ten behoeve van birdies, neary’s etc. en de overige materialen die gebruikt worden tijdens wedstrijden.

De wedstrijdcommissie organiseert zelf de Club- en Parkkampioenschappen, graveert de bekers, verzorgt de wedstrijdborden in de brasserie en schrijft maandelijks in de nieuwsbrief voor de leden. Ook hebben we regelmatig overleg met de parkmanager.

Op dit moment bestaat de commissie uit vier mensen.

Wat doet het nieuwe commissielid?

Je neemt deel aan het  wedstrijdcommissie- overleg, ongeveer 5 keer per jaar. Dit kan  overdag maar ook ’s avonds plaatsvinden.

Je neemt deel aan het jaarlijkse overleg met de wedstrijdleidingen van de diverse wedstrijden.

Je beheert wedstrijden in E-golf4u

Je ontplooit initiatieven voor nieuwe/andere wedstrijden ook op het gebied van jeugdwedstrijden en doelgroepen die nog niet voldoende aan bod komen.

Je bemenst de wedstrijdtafel bij één of meerdere Kampioenschappen of wedstrijden.

 

Wie zoeken we?

Wij zoeken een Spandersbosch-lid die van wedstrijden (organiseren) houdt, vaardig is met computers, het leuk vindt om met mensen om te gaan en nieuwe initiatieven durft op te pakken.

Wat krijg je ervoor terug?

Als lid van de wedstrijdcommissie leer je veel (nieuwe) leden van Spandersbosch kennen. Het is een mooie manier om contacten op te doen binnen de vereniging.

Je draagt je steentje bij om onze bloeiende vereniging bloeiend te houden voor de toekomst, zowel voor de oudere als de nieuwe leden.

 

Heb je interesse?

Stuur een mail aan Marja Weijers-Fonken, voorzitter van de wedstrijdcommissie via onderstaande  button.

Meer weten? Bel Marja 06-44114309