Regels leren kennen … een ontzettend leuke én inspirerende activiteit!

Goed de regels kennen, maakt dat je in de baan beter weet wat je moet doen. Tijdens een wedstrijd kan goede kennis van de regels het verschil maken tussen winnen en verliezen. Regelmatig worden in het clubhuis regelavonden gehouden. Ook kun je meedoen aan een regelcarroussel. Dan ga je onder leiding van een referee in kleine groepjes de baan in.

Bal zoeken in de hei

Een deelnemer schreef een enthousiast verslag over haar ervaringen:

"Zaterdagmiddag verzamelden zich zo'n twintig golfers op de Crailoobaan om enkele belangrijke golfregels in de baan toe te passen. De groep werd verdeeld over vier referees, ieder met een eigen onderwerp. Denk aan de regels op de green, wat is de betekenis van de verschillende gekleurde paaltjes, hoe ga je om met een bal op het pad én de onspeelbare bal in de rough of tegen één van de vele bomen of......

Wat fijn om in de baan de regels toegepast te zien en zelf ook te oefenen! Wat confronterend echter om te ervaren dat veel van de regels weggezakt waren. We hadden toch ooit examen gedaan?Heel fijn dat Spandersbosch aandacht besteedt aan de golfregels, want het levert iedereen veel op. Het bevordert immers de snelheid van spelen. Niet in de laatste plaats voorkomt het onenigheid, ergernis én geeft het meer plezier in het spel. Ook voor de flight achter je!

Alle deelnemers hebben inmiddels de app ‘Golfregels R&A’ gedownload, zodat ze de regels altijd op zak hebben. Een aanrader voor iedereen."

Heeft iemand behoefte aan ook zo’n update Regelcaroussel en Regelavond? Houdt deze site in de gaten.

De eerstvolgende regelavond is op 28 november van 19.30 - ca. 21.30 uur.

Geef je tijdig op via referees@golfparkspandersbosch.nl

De regelavonden en - carroussels zijn erg populair. De laatste regelavond was overtekend!