Natuurwandeling op en rond de baan

Op 19 april maakte een groep van ongeveer 15 mensen een natuurwandeling op en rond golfpark Spandersbosch onder leiding van natuurgids en golfer Jan Plouvier. Zoals voorspeld, kijk je daarna met andere ogen naar de baan. Zo wees Jan bijvoorbeeld op het innige huwelijk tussen een eik en een beuk tussen hole 9 van de Boschbaan en hole 2 van de Crailoobaan. In de 17e eeuw werd dat expres gedaan zodat de eik krom groeide en makkelijker te gebruiken was in de scheepsbouw.

De wandeling voerde over de Bussumerheide, waar we tot onze vreugde reeën spotten. Ook daar wist Jan verrassende dingen over te vertellen.  De deelnemers werden dusdanig meegevoerd in zijn verhaal, dat een enkeling zijn oriëntatievermogen geheel kwijt was: “Ik had echt geen idee waar ik was, bleken we pal achter hole 4 te staan!”.  Via de natuurbrug keerde de groep terug, onderwijl de heerlijke geur van een veld gele gagelstruiken opsnuivend. Een aantal mensen dat zich wilde inschrijven, moest worden teleurgesteld. Zij waren welkom bij de herkansing op 24 mei