Houtstapels in de baan

Waarom zie je op golfpark Spandersbosch op sommige plekken houtstapels en hoe ga je ermee om? De houtstapels maken onderdeel uit van het duurzaam baanbeheer.

Sinds de aanleg ruim veertig jaar geleden zijn de bomen en struiken op Spandersbosch flink gegroeid. Daarom wordt er regelmatig gesnoeid in de baan. Gesnoeide takken worden afgevoerd of gedeponeerd tegen de buitenhekken of op plekken waar golfers er geen last van hebben.  In de laatste twee winters zijn ook een aantal bomen gekapt om bijvoorbeeld meer licht op bepaalde afslagplaatsen en greens toe te laten. Deze gekapte bomen worden in stukken gezaagd maar niet afgevoerd. Een houtstapel biedt onderdak en voedsel aan tal van dieren. Het groenteam stapelt de houtblokken op op plekken waar golfers er zo min mogelijk last van hebben.  Voorbeelden hiervan vind je onder andere op holes 2 en 3 van de Boschbaan.

Maar hoe te handelen als jouw bal wel dicht bij zo’n stapel terechtkomt en de houtstapel je belemmert in je swing of in je stand?

•            Mag je de stapel ontwijken, zonder straf?

•            Is het grond in bewerking?

•            Is het een vast obstakel?

•            Is het een los natuurlijk voorwerp?

Het antwoord op al deze vragen is NEE.  De speler moet de bal spelen zoals die ligt, of de bal onspeelbaar verklaren, en daarna handelen conform de mogelijkheden, met een strafslag (zie Regel 19).  Waarom zijn de houtstapels geen grond in bewerking? Omdat het niet de intentie is om de stapel te verplaatsen cq te verwijderen.  Ze zijn natuurlijke onderdelen van de baan geworden.

Waarom worden de houtstapels niet benoemd als vaste obstakels?  Omdat ze natuurlijk zijn en horen bij een bosbaan.  Waarom worden de houtstapels niet omschreven als losse natuurlijke voorwerpen?  Omdat ze simpelweg niet “los” zijn.  Het is niet de bedoeling dat golfers de stapels demonteren, ook als ze daarvoor de spierkracht hebben.  Uiteraard mogen niet opgestapelde individuele houtstammen of houtblokken behandeld worden als losse natuurlijke voorwerpen. Die mogen verplaatst worden.

Lees meer over duurzaam baanbeheer: https://golfparkspandersbosch.nl/welkom/geo-certificaat/