Doorbouwen in 2023

Blog van de voorzitter

Een nieuw jaar, nieuwe kansen. Dat geldt ook voor Golfvereniging Spandersbosch. In 2022 vierden we het 40-jarig bestaan, en keken we veel terug. In 2023 kijken we vooral vooruit naar de volgende vijf jaar. Dé grote opgave voor het nieuwe bestuur is het in goede banen leiden van de transitie naar een vernieuwde inrichting van de golfschool én het neerzetten van een sportief beleid dat nieuwe, jongere doelgroepen aantrekt en bestaande doelgroepen weet te behouden.

Foto: Wieke Broeders

De missie van het huidige bestuur is ‘basis op orde, Spandersbosch doen bruisen’. Hiermee is een flinke start gemaakt. Vanuit de visie één gezicht naar buiten met als doel één aangename golf experience te bieden zijn verdere stappen gezet naar eenheid op het park. Er is een nieuwe aannemer voor het baanonderhoud, de financiën staan er goed voor. Het ledental is stijgende, geleidelijk worden nieuwe activiteiten ontplooid om nieuwe doelgroepen te boeien en binden. De lustrumcommissie heeft heel goed werk gedaan, er is een initiatief gestart voor de werkenden en ook is een nieuwe doelgroep ‘jongere’ vrouwen aangeboord. We worden onderdeel van de Golfalliantie en werken aan een groeiend ondernemersnetwerk.

Scenario’s

De komende jaren moeten forse investeringen gedaan worden in de nieuwbouw van de driving range én mogelijk ook het clubhuis. Wanneer de caddiemaster- en de winkelfunctie bijvoorbeeld naar het clubhuis zouden komen, vraagt dat om een renovatie. De komende maanden zullen we een aantal brainstorms beleggen met leden om na te denken over de verschillende scenario’s. Verduurzaming is in dat kader een issue. De energiekosten zijn flink gestegen, er worden eisen gesteld aan het waterbeheer. Op dit gebied liggen veel kansen en uitdagingen. Spandersbosch is inmiddels lid van Ondernemersvereniging Zuidoostwest en zou zich kunnen aansluiten bij het verduurzamingsprogramma ‘het grootste zonnedak van Hilversum’.

Personeelsadvertentie

In 2023 begint voor vier bestuursleden het derde en laatste jaar van hun zittingstermijn: vicevoorzitter, bestuurslid Parkzaken, bestuurslid Sportzaken en de secretaris. Dat betekent dat we nieuwe bestuursleden moeten gaan werven. Daar willen we op tijd mee beginnen, opdat het viertal wellicht niet in één keer vertrekt maar geleidelijk aan. We zouden bijvoorbeeld al nieuwe bestuursleden kunnen benoemen in de ALV van oktober 2023 als zich geschikte kandidaten aandienen. Daarom nu al deze verkapte personeelsadvertentie.

Meedoen

Vind je het leuk als bestuurslid mee te werken aan het realiseren van de ambitie van Spandersbosch, meld je dan aan! We hebben kennis en ervaring nodig op diverse aandachtsgebieden: Horeca/serviceconcepten, Sportief beleid, Renovatie, nieuwbouw, verduurzaming, Baanonderhoud en baanbeheer, Jeugdbeleid, Marketing, communicatie en events… Ook zoeken we iemand die het leuk zou vinden om de secretarisfunctie te bekleden.

Een bestuursfunctie kost veel tijd. Je moet al gauw denken aan tien uur per week. Maar je krijgt er ook heel veel voor terug: heel veel nieuwe contacten, blije gezichten als een nieuw initiatief lukt, trots als je ziet dat de baan steeds mooier en populairder wordt. Natuurlijk krijg je ook shit over je heen, dan is het fijn om als bestuur een team te zijn en samen een koers uit te stippelen die uiteindelijk het beste is voor alle leden van Spandersbosch. Ook in 2023 gaan we er weer voor! Laten we op de Nieuwjaarsreceptie van 14 januari samen het glas heffen op een mooie toekomst voor ons golfpark!