De vrijwilligerssamenleving

blog door de voorzitter

Het belang van vrijwilligers voor de vereniging kan niet genoeg benadrukt worden. Vrijwilligers spelen een centrale rol in het versterken van de onderlinge binding in de vereniging. Waarom is dat belangrijk?

Mensen hebben een intrinsieke behoefte ergens bij te horen. Niet voor niets gaat de tiende Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling (SDG 10) over het bevorderen van sociale samenhang, inclusie en gelijkheid. Mensen die stevig geworteld zijn in de samenleving, zijn gelukkiger en leven langer. Eén van de kernwaarden van onze vereniging is dat we een toegankelijke, laagdrempelige vereniging zijn. We willen niemand uitsluiten en stimuleren dat iedereen meedoet.

Vrijwilliger groenteam

Elke vrijwilliger draagt daaraan bij. Zo zorgt de kennismakingscommissie voor een warm welkom van nieuwe leden. Zo zorgen de marshals voor een gastvrije ontvangst door de baan. De wedstrijdcommissie organiseert zo veel mogelijk wedstrijden met voor elk wat wils. In het lustrumjaar zet de lustrumcommissie nog een extra tandje bij door een reeks van activiteiten te organiseren opdat iedereen zich aangesproken voelt en mee kan doen. Wat een mooie expositie was dat bijvoorbeeld het laatste weekend van oktober. We zijn trots op onze leden die zulke mooie dingen maken. En anderen die helpen ze goed mogelijk voor het voetlicht te brengen.

Sterke banden

In de zogenaamde Blue Zones waar mensen het gezondst oud worden, zie je bepaalde overeenkomsten als het gaat om leefstijl. Ze eten veel groenten, wandelen in de natuur, tuinieren en hebben sterke banden binnen hun gemeenschap. Het mes snijdt bij vrijwilligerswerk dus aan twee kanten. Het greenteam bespaart de vereniging vele mensuren baanonderhoud. Maar de leden van het greenteam worden er ook zelf beter van: lekker buiten in beweging en na afloop gezellig samen aan de koffie.

Vernieuwing

In een recente publicatie meldt het CBS dat steeds minder mensen vrijwilligerswerk doen. Vooral in de jongste (15-35 jaar) en oudste (75-plussers) leeftijdsgroepen nam het aantal vrijwilligers af. Net als in eerdere jaren zetten in 2021 relatief veel mensen zich in als vrijwilliger voor sportverenigingen (12 procent), maar wel minder dan in de twee jaren daarvoor. Wellicht heeft corona hier ook invloed op gehad? Toch scoort Nederland in vergelijking met andere landen hoog als het gaat om de inzet van vrijwilligers. En bij Spandersbosch zijn we nog steeds super tevreden over het grote aantal vrijwilligers, dat zich voor de vereniging inzet. 

Toch merken we ook bij Spandersbosch dat bepaalde vacatures voor vrijwilligerswerk minder makkelijk worden ingevuld dan andere.  Ook in vrijwilligerswerk is sprake van trends. Zo willen mensen bijvoorbeeld best meedoen in een project met een duidelijk doel en een concreet begin en een eind, maar zich liever niet vastleggen voor onbepaalde tijd. Ook hier zullen we dus vernieuwend moeten zijn, één van onze andere kernwaarden.

5 november: vrijwilligersdag

Wellicht een leuk gespreksonderwerp voor de vrijwilligersdag, a.s. 5 november?  Wat kunnen we doen om onze vrijwilligers te boeien en te binden? Is er misschien een vrijwilliger die zich hierover wil buigen?

Lees meer over de vrijwilligers in onze vereniging bij Onze mensen