Overige afspraken

Roken
Het is niet - nooit - toegestaan om in de baan te roken.

Starttijden
Je maakt gebruik van de door jou gereserveerde starttijd, slechts nadat je jezelf hebt aangemeld bij de caddiemaster.

Het is niet toegestaan om voor of na de aan jou verleende starttijd te starten. Ben je te laat dan dien je dit te melden bij de caddiemaster. Afhankelijk van de baanbezetting krijg je een nieuwe starttijd toegewezen.

Mobiele communicatiemiddelen
Het gebruik van mobiele telefoons in de baan is niet toegestaan met uitzondering van noodgevallen. In de baan is men verplicht de telefoon op "stil" te hebben.

Voor de communicatie in de baan tussen de marshal van dienst, de caddiemaster en de brasserie zijn speciale mobiele telefoons aangeschaft. Bij de meeste holes staat een bordje met daarop de nummers van deze mobiele telefoons.

Naast deze mobiele nummers staan op de scorekaart nog de vaste telefoonnummers van Golfshop en de Brasserie.

Voor acute externe hulpoproep bel je natuurlijk 112.

In geval van minder dringende hulp kun je bellen met de Marshal:  06-82 84 99 85 of de caddiemaster op 035-68 555 99

Gebruik afstandsmeters
Met betrekking tot het gebruik van Afstandsmeters in wedstrijden is in het 'Algemene Wedstrijdreglement' een Plaatselijke Regel opgenomen: "Het is toegestaan om tijdens de door de vereniging georganiseerde wedstrijden gebruik te maken van kunstmatige hulpmiddelen om uitsluitend afstanden te meten. Regel 14-3."

Protocol keuring Boschbaan en Crailoobaan
Deze procedure geldt zowel bij winterse omstandigheden (rijp, sneeuw, vorst) als na/bij overvloedige regenval.

  • De banen worden vóór 09.00 uur gekeurd door de greenkeepers. Zij beslissen of de banen open of dicht zijn en of er op zomer- of wintergreens gespeeld wordt.
  • Ieder uur vindt er een herkeuring plaats. Om 11 uur is de laatste keuring. Dan wordt beslist of de baan open kan of de gehele dag gesloten blijft. Dan wordt ook beslist of er op zomergreens dan wel op wintergreens gespeeld wordt.
  • Ligt er sneeuw op de baan dan wordt er gespeeld op wintergreens en zijn trolley’s en handicarts niet toegestaan.
  • Bij intreden van dooi blijft de baan gesloten totdat het vrijkomende vocht in de bodem kan trekken.
  • Als op de zomergreens door regenval plassen liggen, wordt de baan gesloten. Bij herkeuring wordt besloten of de baan open gaat of de gehele dag dicht blijft en of er op zomer- of op wintergreens gespeeld wordt.
  • Bij wedstrijden vindt er overleg plaats tussen de coördinatoren van betreffende wedstrijd en de greenkeepers over het wel of niet sluiten van de baan i.v.m. de weersomstandigheden.
  • In het weekend vindt er na de eerste keuring overleg plaats met het dan dienst doende lid van de Parkcommissie.
  • De greenkeepers zijn op basis van hun expertise diegene die de keuring uitvoeren en zij besluiten of de baan open of dicht gaat of welke tijdelijke maatregelen genomen moeten worden.

De Golfvereniging Spandersbosch blijft de eindverantwoordelijke en kan, indien noodzakelijk, bepaalde beslissingen overrulen.

Introducés
Leden van de Golfvereniging Spandersbosch kunnen niet-leden introduceren. De introducés kunnen spelen tegen betaling van een introductie-tarief.  Een introducé mag jaarlijks maximaal 3 maal geïntroduceerd worden en daarbij gebruikmaken van het introductietarief.