Baan open in de winter?

In winterse omstandigheden (rijp, sneeuw, vorst) of door overvloedige regenval kan de baan soms niet worden bespeeld. Hiervoor is een protocol opgesteld. Het kan soms even duren voordat duidelijk is of de baan open op dicht is.

De banen worden vóór 09.00 uur gekeurd door de greenkeepers. Zij beslissen of de banen open of dicht zijn en of er op zomer- of wintergreens gespeeld wordt.

Ieder uur vindt er een herkeuring plaats. Om 11.00 uur is de laatste keuring.
Dan wordt beslist of de baan open kan of de gehele dag gesloten blijft. Dan wordt ook beslist of er op zomergreens dan wel op wintergreens gespeeld wordt.

Ligt er sneeuw op de baan dan wordt er gespeeld op wintergreens en zijn trolleys en handicarts niet toegestaan.

Bij intreden van dooi blijft de baan gesloten totdat het vrijkomende vocht in de bodem kan trekken.
Als op de zomergreens door regenval plassen liggen, wordt de baan gesloten.

Bij herkeuring wordt besloten of de baan opengaat of de gehele dag dicht blijft en of erop zomer- of op wintergreens gespeeld wordt.

Bij wedstrijden vindt er overleg plaats tussen de coördinatoren van betreffende wedstrijd en de greenkeepers over het wel of niet sluiten van de baan i.v.m. de weersomstandigheden.

In het weekend vindt er na de eerste keuring overleg plaats met het dan dienstdoende lid van de Parkcommissie. De greenkeepers zijn op basis van hun expertise diegene die de keuring uitvoeren en zij besluiten of de baan open of dicht gaat of welke tijdelijke maatregelen genomen moeten worden. 

De Golfvereniging Spandersbosch blijft de eindverantwoordelijke en kan, indien noodzakelijk, bepaalde beslissingen overrulen.