Spandersbosch en de NGF-competitie

Golfvereniging Spandersbosch doet al sinds 2014 succesvol mee met vier teams in de NGF-voorjaarscompetitie. Een technische commissie (TC) coördineert de competitie Deze bestaat uit de coördinator van de NGF-competitie en enkele captains van de deelnemende teams. Het competitiebeleid is er op gericht om duidelijkheid te scheppen voor competitiespelers en leden die competitie willen gaan spelen. Ook is er een draaiboek/protocol opgesteld voor de captains van de deelnemende teams. Op die manier is voor iedereen helder wat de procedures zijn.

Vanaf juli kan worden aangemeld voor de najaarscompetitie. Vanaf augustus voor de voorjaarscompetitie. Daartoe zal onder meer een oproep worden gedaan in de nieuwsbrief. Het competitiebeleid en het draaiboek zijn te vinden onder: Reglementen - Golfvereniging Spandersbosch (golfparkspandersbosch.nl)