Nieuws
30 October 2023

Spandersboschgevoel

Golfvereniging Spandersbosch in zijn huidige vorm bestaat pas sinds eind 2020. Ruim 40 jaar geleden is Spandersbosch ontstaan als een soort spin off van hockeyclub Be Fair en in de loop der jaren ontwikkelde de vereniging zich tot wat zij nu is. Eind 2020 fuseerde de golfclub Spandersbosch met de Stichting Golfpark Spandersbosch tot één vereniging. Doelstelling: een financieel gezonde, bruisende en bloeiende golfvereniging zijn waarin leden en gasten van verschillende generaties en speelniveaus zich welkom voelen. Zoals vaker bij een fusie, zijn de oorspronkelijke ‘bloedgroepen’ van de organisatie nog lang zichtbaar. Er gaat vaak flink wat tijd overheen voordat iedereen hetzelfde gevoel bij de nieuwe organisatie heeft. Dat is bij Spandersbosch niet anders.

Als bestuur werken we hard aan het Spandersboschgevoel bij alle leden. We willen graag dat iedereen Golfvereniging Spandersbosch ervaart als ‘mijn club’.  Trots is op het héle park, op de Brasserie, de Driving Range en de Golfschool.

Wat is dat Spandersboschgevoel? Dat laat zich moeilijk omschrijven, maar in elk geval willen we graag gezien worden als laagdrempelig en toegankelijk. Een vereniging waarin iedereen zich welkom voelt. Waar iedereen gelijkwaardig is en niet op anderen wordt neergekeken. Waar niet óver mensen gepraat wordt, maar mét mensen. Waar liefdevol wordt omgegaan met de prachtige natuur op ons park. Waar liefdevol gesproken wordt over beide banen. Waar beide banen de aandacht krijgen die zij nodig hebben.

De Crailoobaan en de Boschbaan zijn beide prachtige banen om te spelen. Na de fusie hebben we om verschillende redenen bij de NGF bepleit dat Crailoobaan en Boschbaan samen één 18-holes baan vormen die qualifying kan worden bespeeld. Die rating is er gekomen. Waarom vindt het bestuur dit zo belangrijk? Een aantal redenen:

Optimale baanbezetting

Als bestuur streven we naar een optimale baanbezetting. Leden haken snel af, wanneer ze geen starttijd kunnen reserveren. Traditioneel is de druk op de Boschbaan groter dan op de Crailoobaan. De druk op de Boschbaan wordt verlicht, wanneer golfers met volledig speelrecht ook de Crailoobaan bespelen. We kijken continu naar de baanbezetting. We doen daarom als eerste baan in Nederland mee aan een onderzoek vanuit de NGF naar de baanbezetting. De resultaten daarvan worden eind dit jaar verwacht en met de leden gedeeld.

Voorkeur combilidmaatschap

Om het evenwaardig bespelen van beide banen mogelijk te maken heeft het combilidmaatschap de voorkeur van het bestuur. Wanneer leden alleen speelrecht hebben op de Boschbaan en niet op de Crailoobaan spelen, vergroot dit de druk op de Boschbaan. Het is wel mogelijk om Boschbaanlid te zijn, maar we promoten het niet. Er is een steeds kleiner wordende groep van Boschbaanleden en een groeiende groep leden met volledig speelrecht. Vanuit het bestuur wordt die laatste ontwikkeling gepromoot. We willen voorkomen dat leden die speelrecht op de Boschbaan hebben naar hun idee te weinig kunnen golfen op de Boschbaan. Dus hoe beter we de spreiding over beide banen kunnen verzorgen, hoe meer leden we kunnen toelaten tot de vereniging. Alleen dan blijven we een gezonde vereniging.

Instapmodel

Het Crailoolidmaatschap wordt wel aangeboden, omdat dit vaak een lidmaatschapsvorm is die wordt gekozen door beginnende golfers. Ze worden eerst Crailoobaanlid en stappen dan hopelijk na enige tijd over op het combilidmaatschap. Ook omdat dit het voordeel van het Golfalliantielidmaatschap met zich meebrengt. Het Crailoobaanlidmaatschap kan gezien worden als het instapmodel van de vereniging. Dat deze aanpak succesvol is, blijkt uit de cijfers. Het lidmaatschap met speelrecht Crailoobaan is populairder dan ooit.

Inschrijfformulier

Het inschrijfformulier is conform het beleid van het bestuur, dat overigens ook al vóór 2020 werd gehanteerd. Op het formulier staan de twee voorkeurslidmaatschapsvormen. Het is niet in het belang van de vereniging als mensen in groten getale zouden kiezen voor het Boschbaanlidmaatschap. Daarom promoten we dit niet. Wanneer teveel mensen alleen op de Boschbaan kunnen spelen, lopen zij er ongetwijfeld tegenaan vaak geen starttijd te kunnen boeken en haken ze af. Nu kunnen ze uitwijken naar de Crailoobaan. Het combilidmaatschap is dus goed voor het ledenbehoud.

2x9

In de zomer van 2022 is door een werkgroep een pilot uitgevoerd om 2x9 te spelen op de Boschbaan. In die pilot bleek dat de baanbezetting dit toelaat, omdat het slechts gaat om een zeer kleine groep leden die dit graag wil. Wanneer die groep kort van te voren gebruik maakt van starttijden die nog niet ingevuld zijn, heeft dit een beperkte invloed op de beschikbaarheid van de baan.

Daarom is het besluit genomen dat 2x9 Boschbaan voorlopig is toegestaan voor leden en hun introducés, onder de volgende voorwaarden:

  • Vier dagen van te voren
  • Op werkdagen de hele dag
  • In het weekend vanaf 14.00 uur

Sindsdien is maar zeer beperkt gebruik maakt van deze regeling, waardoor dit een service is die  kan worden aangeboden aan de groep leden die dit wil.

2x9 Boschbaan kan niet geboekt worden door niet-leden. Om die reden liggen er ook geen 2x9 scorekaarten bij de caddiemaster omdat dat de indruk zou kunnen wekken dat die optie voor niet-leden bestaat. 2x9 scorekaarten worden uitsluitend gebruikt door de wedstrijdcommissie tijdens wedstrijden op de Boschbaan waarbij dat gewenst is. Het is trouwens in heel Nederland gangbaar dat er slechts één ronde gespeeld kan worden over een baanlus op een baan die twee baanlussen kent. Ook is het gangbaar dat leden niet zelf kunnen kiezen van welke baanlus zij lid worden. Er is geen voordeel te behalen aan het actief promoten van het lidmaatschap met alleen speelrecht op de Boschbaan.

In de afgelopen jaren is gebleken dat het beleid van het bestuur een positief effect heeft gehad op het ledenaantal:

Crailoobaan

Tot voor kort waren mensen met speelrecht op de Crailoobaan geen lid van de vereniging, maar kaarthouder. Vanuit de visie dat alle golfers op het golfpark gelijkwaardig zijn en erbij horen, is het kaarthouderschap omgezet in een lidmaatschap. Ongeacht het type speelrecht, hopen we dat iedereen het Spandersboschgevoel heeft. Bij golfactiviteiten zoals de golfweek, vinden zowel activiteiten op de Crailoobaan als op de Boschbaan plaats.  Women’s Golf, de Spandersbosch Business Club en andere groepen spelen afwisselend op beide banen. Er is een speciaal Par-3 Kampioenschap, dat uitstraalt dat ook een Par-3 baan een hoogwaardige vorm van golf is. Zeker als dat gebeurt op zo’n uitdagende baan als de Crailoobaan. Kortom, beide banen zijn evenwaardig aan elkaar.  Ons beleid is dat alle leden – ongeacht het type speelrecht – het Spandersboschgevoel ervaren en trots zijn op het héle park.