Nieuws
2 June 2023

Rookvrije generatie ook bij Spandersbosch

Rookvrije golfclubs en -banen

De NGF heeft in 2022 namens de golfsport het Nationaal Preventie Akkoord ondertekend met als doel om steeds meer om golfclubs en -banen rookvrij te maken. In het Nationaal Preventie Akkoord hebben alle sportbonden en NOC*NSF met het Ministerie van VWS de ambitie vastgelegd dat uiterlijk in 2025 alle sportverenigingen en sportevenementen rookvrij zijn. Ook Spandersbosch zet per 1 juli 2023 verdere stappen om geheel rookvrij te worden. Voortaan mag alleen nog op het benedenterras gerookt worden. Per 1 januari 2024 is het de bedoeling dat ook daar niet meer gerookt mag worden.

Naar een rookvrije sport

Sinds 1 juli 2021 geldt dat rookruimtes in openbare gebouwen niet meer zijn toegestaan. Dit betekent ook dat er geen rookruimtes meer ingericht mogen worden die aan of tegen een sportaccommodatie vastzitten. Clubs en banen zijn zelf verantwoordelijk voor handhaving van het rookverbod.

Op 24 juni 2022 is een NOC*NSF-campagne gelanceerd onder de naam 'De sport wordt rookvrij. Wen er maar aan'. Het doel van deze campagne is om het thema Rookvrije Sport op de agenda van clubbesturen te zetten en sportclubs te stimuleren actie te ondernemen.

Steeds meer rookvrije golfbanen

Het aantal rookvrije golfclubs stijgt gestaag. Naast Gaasterland, Holthuizen en de Rosendaelsche hebben - onder meer - deze clubs het roken permanent verboden: de Kennemer, Noordwijkse, Amsterdam Old Course, Kavel II Beemster, Golfbaan Ameland, Koninklijke Haagsche Golf en Country Club, Prise d'Eau, Golfclub Zeewolde, Kleiburg en De Hoge Kleij. 87% van alle sporters in Nederland wil een rookvrije omgeving.

Golfvereniging Spandersbosch

Bij Golfvereniging Spandersbosch is het al jaren verboden om in de baan te roken. Heel het terrein van Golfpark Spandersbosch ligt in een natuurgebied, waarbij het gevaar van bos of heidebranden zeer reƫel is.

Het roken op het terras bij het clubgebouw was nog steeds toegestaan. Daar gaan we verandering in aanbrengen. Per 1 juli 2023 is het niet meer toegestaan om op het boventerras te roken. Alleen op het benedenterras wordt een ruimte ingeruimd, waar nog gerookt mag worden. Na 31-12-2023 is het streven om ook het roken op het benedenterras niet meer toe te staan, zodat Golfvereniging Spandersbosch per 1 januari 2024 geheel rookvrij is! Daarmee voldoen we ruimschoots aan de doelstelling van de NGF om in 2025 rookvrij te zijn.

Wat gaat er veranderen?

Op 1 juli aanstaande staan er geen asbakken meer op het boventerras. Alleen op een beperkt deel van het benedenterras is het nog toegestaan om te roken, zolang anderen daar geen last van hebben.

Op het boventerras zullen we door middel van bordjes en andere middelen duidelijk maken dat roken niet is toegestaan.

We vragen onze leden om elkaar er op aan te spreken als iemand abusievelijk toch wil roken op het boventerras. Van de medewerkers van de Brasserie kan niet verwacht worden dat zij gaan handhaven, omdat zij daardoor in conflict kunnen komen met hun service gerichte rol. Toezien op naleving van deze nieuwe regels is een taak van bestuur en leden onderling.

Golfschool en Driving Range

Ook bij de golfschool en Driving Range wordt zeer beperkt toegestaan dat er gerookt mag worden. Alleen bij de afval containers aan de rechterzijde van de driving range is na 1 juli nog de mogelijkheid om te roken.

In de nieuwsbrief van juni is dit nieuwe beleid aangekondigd, zodat iedereen ruim van te voren rekening kan houden met dit nieuwe rookbeleid.

We begrijpen dat er enkele leden en gasten het niet prettig vinden dat ze niet meer kunnen roken op het terras. Het algemeen belang, de uitdaging van de NGF, maar bovenal ook de wens van het bestuur en het merendeel van de leden om een rookvrij Golfpark te hebben per 1 januari 2024 heeft de keuze makkelijk gemaakt om per 1 juli te starten met het rookvrij verklaren van het boventerras.

Dank alvast aan een ieder voor het begrip van deze keuze. Een wereld waarin kinderen volledig rookvrij kunnen opgroeien, komt daarmee steeds dichterbij. En we zijn zeer positief dat we bij Golfvereniging Spandersbosch daar een kleine bijdrage aan kunnen leveren om te komen tot een rookvrije generatie!