Nieuws
31 October 2023

Golfalliantie: met één speelrecht spelen op 9 banen

Begin dit jaar is Spandersbosch op proef toegetreden tot de Golfalliantie. Verheugend nieuws: het proeflidmaatschap is omgezet in een vast lidmaatschap. Leden met volledig speelrecht spelen gratis op elkaars banen. Daarbij geldt wel het principe van evenredigheid. Bijna alle Alliantiebanen stellen een maximum aan het aantal Alliantiespelers per dag. Wij ook. Ook op wedstrijddagen worden geen Alliantiespelers toegelaten.

Maandelijks wordt bijgehouden hoeveel leden over en weer spelen. Tot op heden is dat wat Spandersbosch betreft een groot succes. Tot nu toe hebben we ongeveer 1000 inkomende spelers en ongeveer 1100 uitgaande spelers. Dat houdt elkaar behoorlijk in evenwicht. Bovendien blijven inkomende spelers vaker lunchen in de brasserie dan leden, waardoor de Alliantie goed is voor de horeca van de vereniging.

Volledig speelrecht

De Golfalliantie is alleen voor leden met volledig speelrecht. Dat wil zeggen leden met speelrecht op Crailoo- én Boschbaan. Ook weer vanwege het principe van evenredigheid. Anders zou iemand kunnen besluiten ergens lid te worden voor een beperkt tarief om vervolgens overal elders dezelfde voordelen te genieten als leden die wel volledig betalen. So wie so is het niet de bedoeling om een bepaalde baan als homecourse te kiezen en vervolgens vooral ergens anders te gaan spelen. Wanneer een bepaalde baan significant veel inkomende spelers heeft vanuit een andere baan, kan die baan beperkingen opleggen.  Kromme Rijn bijvoorbeeld heeft gemerkt dat er spelers van buiten zijn die erg vaak op Kromme Rijn spelen. Zo vaak dat het op een lidmaatschap begint te lijken. Om die reden is afgesproken, dat er per Alliantielid maximaal 10 keer op één bepaalde baan gespeeld mag worden.

Samenvattend, de Golfalliantie is een geweldige service aan de leden en we gaan er dan ook graag mee door!  Meer informatie: Met één speelrecht spelen op 9 golfbanen - De Golfalliantie