Nieuws
5 September 2023

Gedragsregels op de baan

Sinds de regelmodernisering van 2019 komt het woord 'etiquette' niet meer voor in het regelboekje. Maar de gedragsregels in golf - de richtlijnen waarnaar het begrip etiquette verwees - zijn nog steeds even belangrijk. De gedragsregels in golf gaan over veiligheid en respect voor de baan, de spelers en het spel. Het zijn richtlijnen die ervoor zorgen dat andere spelers (en jijzelf) veilig, plezierig en eerlijk kunnen spelen. Ze zijn belangrijk om golf veilig en leuk te houden.

Op zaterdag 19 augustus jl. werden met de medewerking van een aantal vrijwilligers (Chrisje Vrij, Andre Roodselaar, Jan Plouvier en Hans Gouka) onder auspiciën van de Parkcommissie leaflets uitgedeeld aan spelers en speelsters op de Crailoobaan en de Boschbaan. Met deze leaflets werd extra aandacht gevraagd voor de op ons park meest in het oog springende gedragsregels.  Deze actie werd door de meesten zeer enthousiast ontvangen. Op vertoon van het leaflet kon men een heerlijke macaron krijgen bij de koffie of thee. Deze actie zal in de maand oktober of november worden herhaald.

Dat zo’n actie hard nodig is, blijkt wel uit een voorval afgelopen zomer. Greenkeeper Scott appt: Fully raked the Crailoobaan bunkers yesterday morning and this is what we see this morning… highest point the player leaves at and also just doesn’t rake at all…. . Tot wanhoop van de greenkeepers en andere mensen die met de baan bezig zijn, zijn er spelers die de elementaire gedragsregels met betrekking tot de bunkers niet naleven.

Bestuurslid Theo Hoekstra: "Het is voor ons onvoorstelbaar en ontoelaatbaar dat zoiets gebeurt. We proberen met veel energie de baan voor iedereen in een zo goed mogelijke staat te krijgen. Het minste wat we aan de spelers, of dat nu leden of gasten zijn, mogen vragen ( of eigenlijk eisen) is een beetje respect voor al dat werk en zeker voor de bunkers. De hellingen van de bunkers moeten juist zo hard mogelijk worden zodat de bal, als die in een bunker belandt, naar een gunstige positie rolt om die er daarvandaan vervolgens weer uit te krijgen. Als die helling voortdurend kapot getrapt wordt, gaat dat nooit lukken. Kortom, NOOIT doen en als u spelers ziet die het toch doen, spreek ze dan gerust aan! Niemand wil zijn of haar bal vinden in een uitgetrapte voetstap. Al helemaal niet als je een qualifying ronde loopt….! De greenkeepers hebben de bunkerharken bewust al zo geplaatst dat die plek de beste is om de bunker te betreden………, en weer uit te lopen!