Spandersbosch natuurlijk - blog van de voorzitter

“Natuur is voor tevredenen of legen.

En dan: wat is natuur nog in dit land?

Een stukje bos, ter grootte van een krant,

Een heuvel met wat villaatjes ertegen.”

Zo begint één van de beroemdste gedichten van J.C. Bloem, getiteld ‘De Dapperstraat’. Helemaal ongelijk had de dichter niet. De natuur in het Gooi zit ingeklemd tussen steden en wegen en lijkt niet heel erg uitgestrekt. Het is een wonder dat Amsterdam en Utrecht niet aan elkaar zijn gegroeid. Dat we nog van dit unieke natuurlandschap kunnen genieten, is onder meer te danken aan de oprichters van het Goois Natuurreservaat negentig jaar geleden. Op vrijdag 11 november werd dit heuglijke feit gevierd met een inspirerend symposium over de waarde van de natuur en de trends en ontwikkelingen daarin.

Cadeautje

In de loop van de middag krijgen we veel interessante dingen te horen. Zo blijkt éénderde van de gemeente Hilversum uit beschermde natuur te bestaan. ‘Als je hier komt wonen, krijg je die mooie omgeving er gewoon bij’,  hoorde dagvoorzitter Margeet Reijntjes, toen zij in Hilversum kwam wonen. Dat klopt, toen ik hier kwam wonen, wist ik niet dat ik maar de straat op hoefde uit te lopen om op de Hoorneboegse hei te staan. Wat een cadeautje – vooral in coronatijd merkten we hoe geweldig het was dat we elke dag naar buiten konden.

Minder stress

Jacques Bloem hoort met zijn verzuchting waarschijnlijk bij de mensen, die liever naar de stad gaan: één van de vier types uit het onderzoek van omgevingspsycholoog Agnes van den Berg. De andere drie types zijn wel liefhebber: doordat ze graag in de natuur zijn en er veel van weten, of doordat ze graag dingen in de natuur doen óf doordat ze zich zorgen maken over de natuur. Zij constateert in haar onderzoeksprojecten dat de wijze waarop mensen de natuur beleven in de loop der jaren verandert. Rond 2000 verschoof de aandacht van de visuele kwaliteit van de natuur naar die van de natuur als medicijn. In de natuur zijn vermindert stress en draagt zo bij aan een goede gezondheid. Als je veel in de natuur bent, bouw je zelfs een buffer op tegen stress waardoor je tevredener bent met het leven en kunt rekenen op een hogere levensverwachting en minder cognitieve veroudering. Golfpark Spandersbosch maakt deel uit van het Goois Natuurreservaat. Als je veel golft, ben je veel in de natuur en dus ….

Dit is mijn natuur

Praktijkhoogleraar gebiedsontwikkeling Friso de Zeeuw laat ons zien wat er allemaal speelt op het gebied van ruimtelijke ordening. Tal van belangen spelen er ten aanzien van dat ‘stukje krant’: woningbouw, energietransitie, stikstof, water, mobiliteit… Hoe stel je het belang van de natuur veilig? Een breed draagvlak onder de bevolking helpt én ook het feit, dat veel natuur eigendom is van het Goois Natuurreservaat. Zijn aanbeveling is om in te zetten om veel donateurs én een flinke oorlogskas om meer natuur te kunnen verwerven.  De donateursactie in november onder leden van Spandersbosch sluit daar naadloos bij aan. Meer dan 30 Spandersboschleden zijn donateur geworden, en verschillende leden lieten me weten dat ze al donateur waren!

Rode beuk

Eigenlijk logisch dat ieder lid van Spandersbosch ook lid van het Goois Natuurreservaat is! De afgelopen jaren is een uniek golflandschap ontstaan waardoor golfen op Spandersbosch een natuurbeleving is. Drie soorten spechten zijn er te horen bijvoorbeeld, tal van bijzondere planten groeien er, bijzondere bomen…. Op 7 december komt er een boom bij. Op die dag planten GNR én Spandersbosch samen een jubileumboom op het golfpark. Een rode beuk, die van oudsher staat voor wijsheid, voorspoed, warmte, geborgenheid, troost, creativiteit en bloei.

Domweg gelukkig in de Dapperstraat, zei dichter J.C. Bloem. Simpelweg gelukkig op Spandersbosch, roepen wij.

Lees meer op: Symposium ter ere van 90 jaar Goois Natuurreservaat - Goois Natuurreservaat (gnr.nl)