Corona maatregelen

Er is landelijk bepaald dat voor een bezoek aan de horeca vanaf 25 september nieuwe Corona regels gaan gelden. Het komt er op neer dat de 1,5 meter maatregel wordt afgeschaft, maar dat bezoekers aan de Brasserie wel een Coronatoegangsbewijs moeten kunnen overleggen. Dit geldt overigens alleen als men binnen in de Brasserie komt en niet voor bezoekers die op het terras blijven. De registratie plicht komt vanaf deze dag te vervallen. Medewerkers van de Brasserie zullen helaas moeten gaan controleren en handhaven. Probeer dus als je iets wilt consumeren in de Brasserie je Corona toegangsbewijs gereed te hebben om gescand te kunnen laten worden. Dit kan een geldige QR code zijn op papier of anders via de QR code op je telefoon. Indien je uitsluitend het secretariaat wilt bezoeken of gebruik wilt maken van het toilet, gebruik dan de ingang aan de voorzijde.

Wij zullen de Brasserie zo goed mogelijk blijven ventileren en zorgen dat bezoekers alsnog afstand tot elkaar kunnen houden als men daar prijs op stelt.

Wij danken je alvast voor je medewerking.