business Event

Voorjaarsevent

12 mei 2023

Op vrijdagmiddag 12 mei vindt vanaf 16.00 uur het tweede business event plaats van de Spandersbosch Business Club dit jaar. In 2022 heeft zich een inspirerend ondernemersnetwerk gevormd met Golfpark Spandersbosch als thuisbasis.

Bewust kiezen we voor spelvormen die ruimte bieden aan het elkaar beter leren kennen en speels refereren aan het zakendoen. Er wordt afwisselend op de Boschbaan en de Crailoobaan gespeeld. Soms op beide banen, zoals tijdens het speciale charity event, het Media City Golf Open op 15 september.

De Spandersbosch Business Club wordt vormgegeven voor en door ondernemers. Er zijn drie manieren om je aan te sluiten:

  • partner
  • bedrijfslid
  • associé

Lees meer over de Spandersbosch Business Club op Spandersbosch Business Club - Golfvereniging Spandersbosch (golfparkspandersbosch.nl). Je bent van harte welkom om een keer mee te doen en kennis te maken!