Bedrijfslid Spandersbosch Business Club

Als bedrijfslid ben je lid van Spandersbosch Businessclub én tegelijk lid van Golfvereniging Spanderbosch:

 • Deelnemer business events (8)
 • Deelname aan activiteiten Spandersbosch Academy
 • Onbeperkt speelrecht op beide banen

Als ondernemer kun je bedrijfslid worden kan op naam. Factuur gaat op naam van het bedrijf. (Je partner kan eveneens lid worden als regulier lid van Golfvereninging Spandersbosch voor € 860,- excl BTW).  

Prijs voor 1 persoon: € 1500,- excl BTW, excl. horeca-kosten

Het bedrijfslidmaatschap bied je een aantal praktische voordelen:

 • Eerder starttijden kunnen boeken (30 dagen van te voren ipv 21 dagen)
 • Dichtzetten van flights (dus geen anderen erbij)
 • 6 greenfees voor relaties
 • Gratis gebruik maken van vergaderfaciliteiten (hiervoor geldt wel een reserveringssysteem, wie ‘t eerst komt, wie ‘t eerst maalt)
 • Fiscale voordelen[i]
 • Sponsormogelijkheden in het clubgebouw
 • Zichtbaarheid op de website van Golfvereniging Spandersbosch
 • Zichtbaarheid op social media Golfvereniging Spandersbosch
 • Sponsor mogelijkheden bij wedstrijden van Golfvereniging Spandersbosch
 • De mogelijkheid om een gast uit te nodigen bij de events
 • Maandelijkse facturatie van de horeca kosten

Uit te breiden met partner of kinderen die dan voor het reguliere combi lidmaatschap lid worden van Golfvereniging Spandersbosch. Regulier combi lidmaatschap bedraagt in 2022 € 860,- per kalenderjaar. Hierover wordt geen BTW geheven.

Mail naar manager@golfparkspandersbosch.nl voor meer informatie


[i] Volgens een nog steeds geldende uitspraak van rechtbank Arnhem kunnen kosten van een bedrijfslidmaatschap als representatiekosten gelden. Het is wel van belang dat het lidmaatschap een zakelijk doel dient en dat niet het privé-element overheerst.

De opzet van het bedrijfslidmaatschap bij Spandersbosch is met name zakelijk. Het gaat om netwerken, kennisdeling en leren van elkaar. Ook de business events hebben dat doel.